GOSPODARSTVO
 Paloma - Stabilizacija poslovanja v skladu z gospodarskim načrtom
- Paloma v prvem trimesečju ustvarila 22 milijonov evrov prihodkov od prodaje
- Za 11 odstotkov presegli prihodke prodaje enakega obdobja lani, v letu 2014 načrtujejo 4-odstotno povečanje prodaje
 Mladinski svet Slovenije - Komu je namenjen Izvedbeni načrt Nacionalnega programa za mladino?
Ljubljana, 18. april 2014 - Vlada je na včerajšnji seji, na predlog Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, sprejela Izvedbeni načrt Nacionalnega programa za mladino, ki je dokument, ki operacionalizira Resolucijo o Nacionalnem programa za mladino, ki je bila sprejeta oktobra 2013.
 Mariborske lekarne Maribor - Lekarna Šentilj v novih prostorih
(Maribor, 18. april 2014) V tem tednu so Lekarne Maribor odprla vrata novih poslovnih prostorov lekarne v Šentilju. Nova lekarna se nahaja v zdravstveno stanovanjskem kompleksu Pod hribom 14 ob glavni cesti proti Sladkemu vrhu. Poslovni čas lekarne ostaja nespremenjen in usklajen z delom v splošni ambulanti v Šentilju.
 Poslovne novice - AMD s četrtletno čisto izgubo v višini 20 milijonov USD
Podjetje AMD je objavilo poslovne rezultate za prvo četrtletje fiskalnega leta. V tem obdobju so zabeležili čisto izgubo v višini 20 milijonov USD oziroma 0,03 USD izgube na delnico. V enakem obdobju lani so imeli 146 milijonov USD izgube. AMD je v četrtletju, ki se je zaključilo 29. marca 2014, doseglo 1,4 milijarde USD prihodkov, kar je 28 odstotkov več kot v enakem četrtletju lani. Prihodki so rasli predvsem na račun enote za grafiko in vizualne rešitve. (aNET)
 GZDBK seminar - Preženimo jezikovne zadrege pri poslovnem dopisovanju
Pisanje različnih (poslovnih) sporočil je ogledalo sporočevalca in organizacije, v kateri dela. Na izobraževalnem srečanju bomo izpostavili značilnosti dobrega pisnega sporočila in opozorili na najpogostejše pisne jezikovne spodrsljaje. Udeleženci se bodo seznanili tudi z jezikovnim pisnim bontonom in značilnostmi netikete (elektronskega dopisovanja).
 Coroninijev dvorec, Šempeter pri Gorici - Javna predstavitev in delavnica učinkovite rabe energije
Občina Šempeter-Vrtojba v sodelovanju z Zavodom GOLEA organizira javno predstavitev in delavnico na temo pridobivanja nepovratnih sredstev za ukrepe učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije in s tem spodbuja razvoj na področju varstva okolja z ozaveščanjem o kreditih oziroma poroštvih za okoljske naložbe in z drugimi oblikami pomoči.
 Projekt OCR - S pravilno razsvetljavo občine in mesta zmanjšujejo emisije ogljikovega dioksida
Javna razsvetljava je dobrina brez katere si življenja v današnjem času skoraj ne predstavljamo. V današnjem času, ko vedno bolj potrebujemo občutek varnosti, nam javna razsvetljava pomaga zagotavljati povečano varnost v prometu in splošno varnost pešcev ter infrastrukture pred morebitnimi kriminalci in vandali.
 Zaključna konferenca - »FINANČNO, ENERGETSKO IN OKOLJSKO UČINKOVITA JAVNA RAZSVETLJAVA«
MARIBOR, 17. 04. 2014 - V okviru programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Madžarska 2007-2013, se letos uspešno zaključuje triletni projekt z naslovom OCR - Implementacija naprednih tehnologij varstva okolja in kreativno raziskovanje na prostem. V projektu, kot projektni vodja sodeluje Energetska agencija za Podravje, ki je danes, 17. aprila v Mariboru, ob zaključku projekta, pripravila konferenco o finančno, energetsko in okoljsko učinkoviti javni razsvetljavi.
 Alumni MARKEThink - NOVA sekcija vabi na Alumni dogodek pomladi
Na Ekonomski fakulteti vsako leto študij zaključi 150 diplomantov Trženja, ki pomembno oblikujejo trženjsko dejavnost tako v Sloveniji kot v tujini. Zato smo ustanovili sekcijo, ki bo aktivno delovala na tem pomemben področju - Alumni MARKEThink.
 Občina Šempeter-Vrtojba - Podpis pogodbe za obnovo vodnjaka v okviru projekta LivingFountains
V sredo, 16. aprila 2014, sta mag. Milan Turk, župan Občine Šempeter-Vrtojba in Lucija Kočevar, direktorica podjetja Remont d.d. Ajdovščina podpisala pogodbo za »Obnovo vodnjaka v Šempetru« v sklopu projekta oživljanje vodnjakov in kalov v čezmejnem območju – LivingFountains, ki je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.