Svetovni vrh o informacijski družbi

Informacijske tehnologije pospešujejo ekonomski in družbeni razvoj

11.12.2003
Vodilni spregovorili o univerzalni dostopnosti informacijske tehnologije

Ženeva, Švica/Ljubljana, 9. december- Jorma Ollila, predsednik uprave vodilnega svetovnega proizvajalca mobilne telefonije, finske Nokie, je v uvodnem govoru na svetovnem vrhu o informacijski družbi (WSIS) poudaril potrebo po skupnem zavzemanju in ukrepanju, ki bi pripeljalo do univerzalnega dostopa - možnosti za vse ljudi, da dostopajo do informacij in storitev, ki jih omogoča komunikacijska tehnologija. Namen srečanja je začrtati razvojne smernice informacijske revolucije. Vrha se skupaj s člani slovenske nacionalne delegacije udeležuje tudi slovenski minister za informacijsko družbo, Pavel Gantar. WSIS se pod okriljem Združenih narodov odvija v Ženevi v Švici.

"Ambiciozni cilj projekta univerzalne dostopnosti do leta 2015 je informacijska družba, v kateri bo polovica svetovnega prebivalstva, po oceni približno štiri milijarde ljudi, imela dostop do orodij in storitev, ki jim bodo pomagali do boljše interaktivnosti, več znanja in dosežkov," je povedal Ollila. "Informacijska in komunikacijska tehnologija morata delovati kot pobudnik ekonomskega in družbenega razvoja ter omogočati doseganje razvojnih ciljev tisočletja."

Univerzalni dostop do komunikacijske tehnologije je najmočnejše orožje v boju proti družbeni izključenosti. Omogočanje dostopa do tehnologije, znanja, informacij ter poslovnih in izobraževalnih vsebin lahko povzroči pomembne ekonomske in družbene spremembe, tako na nivoju posameznika kot tudi naroda. Ollila je poudaril, da nobena organizacija tega cilja ne more doseči posamično. Univerzalni dostop je odgovornost in skupni cilj zasebnega in javnega sektorja ter civilne družbe.

Dostop do podatkovnih, glasovnih in osebnih komunikacij ima danes že več kot 1,2 milijarde ljudi, kar je pomemben začetek za širjenje komunikacij na še večje število prebivalstva. "Mobilnost pri doseganju našega cilja, univerzalne dostopnosti, nudi najhitrejšo in najbolj ekonomično rešitev," je dejal Ollila. Poudaril je še, da mora biti tehnologija podprta s cenovno dostopnimi rešitvami, vladnimi politikami in regulativami ter konkurenčnimi tržišči. V telekomunikacijski industriji ta podporni steber predstavljajo standardizacija, privatizacija in liberalizacija, kar je tako pri revnih kot pri bogatih narodih odprlo tržišča za konkurenco na področju storitev, nižanje stroškov za uporabnika, vodilo k razvoju novih storitev in inovacij in povečalo dostopnost tehnologije. Na nacionalnem nivoju odločitev o sprejemanju politik, ki vzpodbujajo rast v sektorju informacijske in komunikacijske tehnologije, ni enostavna. Toda izkušnje so pokazale, da dolgoročni družbeni učinki zlahka prevladajo nad kratkoročnimi cilji. "Investicija družbe v njeno prihodnost je vpliv na tovrstne politike," je zaključil Ollila.

WSIS (World Summit on Information Society) je edinstvena priložnost za vse udeležence, da razvijejo skupno vizijo in razumevanje ter spregovorijo o številnih pomembnih temah informacijske družbe. Vrhi si na enem mestu prizadeva zbrati državnike, vodilne v agencijah, podjetjih in panogah, nevladne organizacije, civilna združenja in predstavnike medijev, katerih cilj je izoblikovati jasno politično voljo in pripraviti načrt delovanja, ki bo oblikoval prihodnost globalne informacijske družbe ter pospeševal nujno potrebni dostop vseh držav do informacijske tehnologije, znanja in komunikacijskih tehnologij. Vrh je potekal pod okriljem Združenih narodov. Pripravilo ga je Mednarodno združenje za telekomunikacije, pokrovitelj srečanja pa je generalni sekretar ZN, Kofi Annan.

nazaj
pridružene povezave
 
nazaj