JUB kemična industrija, d. o. o.

Implementacija integriranega proizvodnega informacijskega sistema v podjetju

09.12.2008
Tudi v zahtevni kemični industriji, kjer imajo specifične potrebe, njihovi procesi v proizvodnji pa zahtevajo obvladovanje velikega števila med seboj povezanih operacij in podatkov, si prizadevajo izboljšati organiziranost delovnega procesa. Da bi to dosegli, so se v Skupini JUB odločili za implementacijo integriranega proizvodnega informacijskega sistema (MES), ki ga je za njihove potrebe razvilo ljubljansko podjetje Kolektor Sinabit, d. o. o.
Sistem je v proizvodnem podjetju JUB kemična industrija v Dolu pri Ljubljani med drugim omogočil posodobitev sistemov vodenja v proizvodnji, boljšo izkoriščenost strojnega parka, organizacijo dela in višjo kakovost izdelkov. Implementacija MES-a zajema skoraj vse proizvodne funkcije v procesu izdelave mazivnih barv, fasad in ometov. "Sistem se prilagaja različni organiziranosti proizvodnih procesov in različnim infrastrukturnim možnostim proizvodnih enot ter omogoča, da se upravljanje in kriteriji učinkovitosti proizvodnje dvignejo na višji nivo. Vse to smo dosegli brez reorganizacije, menjave in odpuščanja kadrov, spremembe tehnologij ali nove proizvodne opreme," pojasnjuje direktor tehničnega področja v podjetju JUB dr. Boštjan Pečnik.

Implementacija integriranega proizvodnega informacijskega sistema je med drugim zagotovila posodobitev sistemov vodenja in višjo ponovljivost, sledljivost od začetka do konca procesa ter poenostavljeno analizo odstopanj in vzrokov za odstopanje procesov. Omogoča večjo fleksibilnost, hitrost, nadzor in izboljšanje metode doziranja surovin, saj sistem ne dopušča napak. Poleg zmanjšanja izpadov v proizvodnem procesu ter izpadov zaradi napak udeležencev v njem, novi proizvodni informacijski sistme zagotavlja višjo kakovost izhodnih izdelkov, nižjo ceno na enoto izdelka in približno 10 odstotkov višje proizvodne kapacitete na obstoječi infrastrukturi.

www.kolektorsinabit.si,
www.jub.si
nazaj
pridružene povezave
 
nazaj