GZS-ZKGM

PROTEST NA PREDLOG ZNIŽANJA PRORAČUNA MINISTRSTVA ZA KULTURO

22.06.2011
Lokalne in regionalne radijske in televizijske postaje, združene pri GZS-ZKGM-Združenje radiodifuznih medijev, smo presenečene nad predlogom ministrstva za finance, da s predlogom rebalansa proračuna jemlje ministrstvu za kulturo 38 milijonov evrov. Posledično pa bo ministrstvo za kulturo krčilo in ukinjalo sredstva (3,4 milijona evrov), ki so namenjena pluralizaciji medijev, kar je v celoti v nasprotju z deklariranimi cilji predloga novega Zakona o medijih.
Še posebej bo to prizadelo radijske in televizijske postaje s statusom posebnega pomena, ki jim ga je dodelila ta država na podlagi programskih vsebin, ki so v javnem interesu. Če ministrstvo za kulturo zaradi tega ukrepa ne bo izpeljalo razpisa oziroma ne bo financiralo projektov v skladu z razpisom za programske vsebine, bo to pomenilo zavestno ukinitev lokalnih in regionalnih vsebin, kar je s strani države nedopustno in nedržavotvorno.

V skladu z razpisnimi pogoji lokalni in regionalni mediji že pol leta ustvarjajo in financirajo programske vsebine sami, tudi z najetimi dragimi posojili, ki jih praktično ne morejo več odplačevati.

16 radijskih in 10 televizijskih programov s statusom posebnega pomena je ogroženih zaradi predloga rebalansa proračuna, ki bo globoko zarezal v proračun ministrstva za kulturo in povsem izpraznil blagajno sklada za pluralizacijo medijev. Ogroženih je več kot 300 delovnih mest, to je redno in pogodbeno zaposlenih sodelavcev. Programi posebnega pomena niso komercialno usmerjeni, ustvarjajo vsebine, ki so dopolnilo javnemu servisu. To so vsebine, ki jih je lokalna in regionalna javnost vzela za svoje in so nepogrešljiv del posamezne medijske krajine.

Neizvedba oziroma krčenje razpisa bi za izdajatelje programov posebnega pomena pomenila krčenje vsebin, zmanjševanje števila zaposlenih in je lahko za številne tudi takojšen stečaj. Odgovornost za posledice bo tako nosila država.

Globok rez v kulturno blagajno nedvomno pomeni podporo vlade medijskim monopolom, ki na trgu poberejo že domala ves marketinški denar, nenazadnje tudi oglaševalske proračune družb in institucij v državni lasti. Televizijski in radijski programi s statusom posebnega pomena pa smo vse bolj prepuščeni sami sebi.

tekst in foto: Gospodarska zbornica Slovenije
Služba za strateško komuniciranje
nazaj
pridružene povezave
 
nazaj