Korporacija Hidria

Hidria pričakuje ukrepanje nadzornega sveta družbe FMR

16.05.2012
Korporacija Hidria se kot odgovoren lastnik družbe FMR d.d. čuti odgovornega za ravnanje vodstva te družbe, zato je na predsednika nadzornega sveta naslovila dopis, v katerem od nadzornega sveta pričakuje največjo mero dolžne skrbnosti pri nadzoru družbe FMR.
Ta je namreč pred preselitvijo in ukinitvijo Ministrstva za okolje in prostor z Ministrstvom sklenila aneks k najemni pogodbi, to je pogodbeno kazen, ki se plača ob prekinitvi pogodbe izven klavzul navedenih v pogodbi. Hidria je zaskrbljena, saj je bila pogodba odpovedana praktično nemudoma po podpisu aneksa, zaradi česar od nadzornega sveta pričakuje, da bo preučil in ukrepal proti delovanju vodstva družbe FMR d.d.

Podpis aneksa in prekinitev pogodbe napeljujeta na sum koruptivnega dejanja zlorabe uradnega položaja na obeh straneh podpisnic. Obstaja sum, da je MOP je na ta račun oškodoval državo, dejanja vodstva FMR d.d. pa mečejo slabo luč na odločitve podjetja, kar resno vpliva na ugled družbe. Prav tako svojega dela očitno ni opravil nadzorni svet družbe FMR d.d., ki bi moral nadzorovati in preprečiti odločitve družbe, ki niso v skladu z osebno in poslovno integriteto in imajo vpliv na ugled družbe. Med drugim je tudi Vlada RS na seji dne 22.03.2012 Ministrstvu za pravosodje naročila, da nemudoma uveljavi odškodninske in kazenske odgovornosti zoper odgovorne osebe nekdanjega MOP za nastalo škodo v višini skoraj 382.000 EUR.

Hidria je kot pomemben lastnik družbe FMR upravičeno zaskrbljena, da je s tem dejanjem lahko oškodovan ugled  družbe FMR d.d., delovanje uprave in nadzornega sveta postavljeno pod vprašaj in zmanjšana možnost pridobivanja poslovnih možnosti zaradi suma vpletenosti v kazniva dejanja. Zaradi vseh navedenih dejstev pričakujemo, da bo nadzorni svet družbe FMR ustrezno ukrepal. 

Zakon o integriteti navaja pričakovanja do posameznikov in organizacij, da bodo delovale v skladu z etičnim kodeksom in načeli, od odgovornih oseb pa se pričakuje določena oblika poštenega dela. Prav tako kodeks etike Združenja Manager zavezuje podjetje, da ravna pošteno in transparentno in vzpostavlja odgovornost podjetja do lastnikov kapitala.

tekst in foto: Hidria d.d. 
www.hidria.com
nazaj
pridružene povezave
 
nazaj