15November 2017

DEŽELA PRIDNIH: ISTRSKA MULTIKULTIVATORKA

15.11.2017 ob 20:00

Slovensko mladinsko gledališče

DEŽELA PRIDNIH: ISTRSKA MULTIKULTIVATORKA
Sreda, 15. 11., ob 20.00
Gostja: Irena Urbič
Vodi: Erik Valenčič

Irena Urbič je svojo energijo vedno razdajala projektom, ki so, zlasti deprivilegiranim manjšinam v večkulturnih okoljih, prinašali izboljšanje življenjskih, socialnih in kulturnih razmer. Iskriva istrska multikultivatorka, humanistka, aktivistka, soustanoviteljica in vodja mednarodnih obmejnih srečanj Forum Tomizza se ne ustraši nobenega izziva, če je namen plemenit. Z Erikom Valenčičem bosta pogovor v množici najrazličnejših snovi prepustila toku …

Klub Mladinskega, vstop prost

www.mladinsko.com


Nazaj