Bonajo spletna trgovina
15September 2021

LEA KUHAR: Melanholija levice in resentiment kot alternativi kapitalističnemu realizmu

15.09.2021 ob 19:00

Nova pošta

Dr. Lea Kuhar

Dr. Lea Kuhar

LEA KUHAR
Melanholija levice in resentiment kot alternativi kapitalističnemu realizmu 

KDAJ: 15. september, ob 19.00
KJE: Nova pošta
KAJ: predavanje

Jesenski semester (september–november 2021) - Fisherjev problem: Ali (še vedno) ni alternative?
Privlačnost družbeno-kritične teorije Marka Fisherja je morda v njegovi redki vrlini, da kristalno jasno pove, kaj ga moti in kaj pritegne, da povsem iskreno na teoretski način razgali to, kar sam vidi kot problem: kapitalistični realizem oziroma vprašanje »Ali ni alternative?«. Vprašanje ni novo, je pa postavljeno na nov, iskren način. Depresivni hedonizem, korporativnost želje, ljubezen do birokracije, refleksivna impotenca, fluidna sedanjost in zgodovinska amnezija … Toliko in toliko simptomov ali razlogov, zakaj si ne moremo postaviti vprašanja alternative kapitalizmu. Jesenski sklop Maskinega seminarja si bo to vprašanje zastavljal vedno znova, krožil bo okoli Fisherjevega problema in poskusil najti sledove alternative. 

Dr. Lea Kuhar, doktorica filozofije, je bila med 2016 in 2020 zaposlena kot mlada raziskovalka na Filozofskem inštitutu ZRC SAZU. Leta 2020 je zagovarjala doktorsko disertacijo na Podiplomski šoli ZRC SAZU. Raziskuje predvsem marksizem, epistemologijo in sodobno politično filozofijo. Je članica programskega odbora Inštituta za delavske študije, urednica revije Borec in avtorica več znanstvenih člankov, objavljenih v domačih in tujih revijah.

Lea Kuhar bo predavala o melanholiji levice in resentimentu kot alternativi kapitalističnemu realizmu: Mark Fisher obravnava kapitalistični realizem kot vsesplošni občutek, da je kapitalistični produkcijski način najboljši izmed možnih svetov, ki s svojim specifičnim ekonomsko-političnim načinom delovanja onemogoča potencialnim nasprotnikom, da bi si poskusili zamisliti alternativo. V predavanju bomo analizirali dva afekta levih pozicij, za katera bomo trdili, da sta danes prevladujoča, to sta melanholija in resentiment. Zaradi specifičnega načina delovanja melanholija levice in resentiment na prvi pogled delujeta protidružbeno, reakcionarno in celo apolitično, zaradi česar se ju ponavadi ne razume kot progresivna ali revolucionarna. Nasproti takšnemu razumevanju bomo trdili, da lahko melanholijo in resentiment razumemo tudi kot zametek možnosti vznika alternative kapitalističnemu realizmu.

Vstop prost!


Nazaj