Bonajo spletna trgovina
30Junij 2022

Likovno poletje z državno tematsko razstavo Videz tipnega

30.06.2022 ob 18:00

Galerija Murska Sobota

MURSKA SOBOTA – V četrtek, 30. junija, bo v Galeriji Murska Sobota ob 18. uri na sporedu otvoritev že 8. državne tematske razstave z naslovom Videz tipnega. Razstava, ki bo na ogled do 10. avgusta letos, je nastala v sodelovanju Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in Območne izpostave JSKD Murska Sobota.

Videz tipnega je naslov tematskih razstav, ki jih je v sezoni 2021/2022 razpisal Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. Projekt je potekal na dveh ravneh, lansko leto kot serija regijskih tematskih razstav, letos pa poteka v obliki državne tematske razstave. Obe ravni projekta sta, seveda, neločljivo povezani. Državni selektor, akademski slikar Robert Lozar, si je na desetih selekcioniranih regijskih razstavah dela natančno ogledal in za državno razstavo na podlagi treh ključnih kriterijev (ustrezanje razpisani temi, likovna dovršenost, izvirnost) izbral 55 del.

Razstavljajo: Martina Ambrož, Anže Bizjak, Gregor Bizjak, Roman Blatnik, Blanka Božič, Jasmina Čelan, Vanja Čibej, Živa Čuk, Vesna Davidovič, Katarina Drobnič, Karmen Fekonja, Andrej Furlan, Marija Hameršak Lavrenčič, Ana Hanzel, Miha Henigsman, Ljoba Klanče, Irena Kočevar, Ivan Konec, Marcela Kopitar, Mateja Košar in Janez Slabe, Andrej Krevzel, Božo Krivokapić, Danila Krpič, Dragica Kurillo, Lili Lahovec, Vida Markovc, Jerneja Menzinger, Leopold Methans, Nada Mihevc, Milena Mraović, Andrej Perko, Zdenka Petek, Branka Pirc, Ksenija Pirš, Vitomir Pretnar, Judita Rajnar Prosen, Marijana Rous Gojak, Hanibal Salvaro, Edvard Seles, Dušan Selinšek, Miljanka Simšič, Ivan Skubin, Saša Slamnik, Sabina Slana Cvikl, Nada Stajnko, Tamara Špitaler Škorič, Romeo Štrakl, Dana Štrucelj, Metka Tropenauer, Jelka Usico, Alenka Venišnik, Živka Vihtelič Vodlan, Zdenka Vinšek, Erik Vrčon, Nada Zager.

Namen projekta Videz tipnega je ljubiteljske ustvarjalce spodbuditi k premišljevanju o možnostih in učinkih ustvarjalnega, zlasti likovnega izražanja, k nadgrajevanju znanja in veščin ter iskanju novih likovnih rešitev. Tudi izbrana tema naj bi v tem kontekstu razširila likovno in miselno obzorje ustvarjalcev: pod naslovom Videz tipnega so razstavljavci raziskovali načine, kako z likovnimi sredstvi priklicati taktilne občutke. Zanimali so jih elementi kot so tekstura, faktura, šrafura in raster. Iniciatorji projekta so udeležence povabili tudi k samostojnemu raziskovanju problematike in k udeležbi na razpisanih tematskih predavanjih in delavnicah, pri čemer so ves čas nudili strokovno podporo. Cilj projekta je spodbujanje, predstavitev in promocija kakovostne ljubiteljske ustvarjalnosti.

Na otvoritveni slovesnosti v Murski Soboti bodo vsi uvrščeni na državno tematsko razstavo prejeli zlata priznanja.
Ob dogodku bodo podeljene tudi plakete in listine Antona Ažbeta za leto 2021. Prejemnica plakete je Nuša Lapajne Čurin, listino pa prejmeta Stanka Golob in Judita Rajnar Prosen.


Nazaj