Vse za popolno urejeno zelenico - Eurogarden
27Junij 2013

Podelitev priznanj v natečaju Prostovoljec leta 2012

27.06.2013

Mladinski svet Slovenije

V natečaj za leto 2012 je letos 152 različnih prijaviteljev prijavilo 187 posameznikov in 64 projektov; vse statistike natečaja so letos rekordne. Podelili smo 9 ključnih nazivov in še dve posebni priznanji: Naj prostovoljec in Naj prostovoljka v treh starostnih skupinah, naziv Naj prostovoljski projekt ter Naj mladinski voditelj in Naj mladinski projekt.

Ključno priznanje za kolektivno delo in naziv Naj prostovoljski projekt prejme projekt Zate, zame, za nas Društvo za penalno in postpenalno obravnavo Prestop. Projekt predstavlja sklop izobraževalnih dejavnosti za zaprte in priprte osebe z namenom prispevati k razvoju sodobnega, humanega in resocializacijsko usmerjenega zaporskega sistema. Prostovoljci društva preko delavnic skrbijo za kreativno preživljanje prostega časa in razvijanje kompetenc zaprtih in priprtih oseb, uvajanje novih metod dela z njimi, hkrati pa si prizadevajo za destigmatizacijo zapornikov ter osveščanje in informiranje strokovne in laične javnosti temah, povezanih s kazenskopravnim sistemom.

V starostni skupini do 19 let prejme naziv Naj prostovoljka Medina Jagurdžija iz Jesenic, in sicer na predlog  Človekoljubnega dobrodelnega društva UP Jesenice. Medina je v letu 2012 organizirala delavnice s področja medgeneracijskega sodelovanja, medkulturnega dialoga in prostovoljstva. Aktivno pa je bila vključena tudi v humanitarne projekte za otroke iz Bosne in Hercegovine.

V starostni skupini do 19 let prejme naziv Naj prostovoljec Andraž Kvas iz občine Oplotnica  na predlog Srednje šole Slovenska Bistrica, in sicer za pobudništvo pri mladinskem organiziranju in izvajanju različnih dejavnosti, predvsem v okviru dijaške skupnosti in dijaške sekcije študentskega kluba.

V starostni skupini 20-30 let prejme naziv Naj prostovoljka Sara Borošak iz Maribora, in sicer na predlog mednarodnega združenja AIESEC. Sara Borošak je bila ena od voditeljic programa pod imenom Ti vodiš, v okviru katerega je organizacija AIESEC Bahrain skrbela za izobraževanje mladih voditeljev, kjer je pripravljala izobraževanja za bahrainsko mladino. Ok. 900 ur njenega dela se je obrestovalo v širitvi organizacije v geografskem smislu, ustanavljanja novih enot in povišanju članstva za 70%.

V starostni skupini 20-30 let prejme naziv Naj prostovoljec Dejan Štemberger iz Dobravelj na predlog Slovenske filantropije. Dejan Štemberger je v letu 2012 deloval kot koordinator projekta ustanovitve medgeneracijskega centra v Vipavi, in sicer po modelu Slovenske filantropije, ki pa ga je moral prilagoditi dotičnemu lokalnemu okolju, pri čemer je uporabil tudi svoje mednarodne prostovoljske izkušnje. Zaradi njegovega dela, pravijo prijavitelji, je Vipava postala drugi kraj v Sloveniji, ki ima medgeneracijski skupnostni center.

V starostni skupini nad 30 let prejme naziv Naj prostovoljka Marta Gregorc iz občine Ormož, in sicer na predlog Osnovne šole Ivanjkovci. Marta Gregorc je aktivna v več prostovoljskih društvih ter sodeluje z osnovno šolo kot mentorica otrokom pri različnih šolskih dejavnostih s področja kmetijstva in ljudske folklore. Vodi tudi folklorno skupino, pripravlja delavnice in druge aktivnosti s tega področja in dejavno skrbi za prenos ljudskega izročila ter dogajanje in vzdušje v svojem okolju.

V starostni skupini nad 30 let prejme naziv Naj prostovoljec Martin Cmok iz občine Šentjur, ki ga je tudi predlagala za ta naziv. Martin Cmok kot prostovoljec deluje v štirih društvih; na področju gasilstva in čebelarstva pa se ukvarja med drugim tudi z vzgojo otrok in mladih. Kot mentor čebelarskega krožka dosega s svojimi varovanci uspehe na tekmovanjih na državni ravni. Za svojo raznoliko dejavnost je bil že izbran za Naj prostovoljca Občine Šentjur.

Naziv Naj mladinska voditeljica prejme Ana Grahor iz Ajdovščine, in sicer na predlog Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS). Prostovoljsko delo Ane Grahor v letu 2012 v ZSKSS ocenjujejo na 1300 ur, ki jih je posvetila vodenju skupine mladih skavtov, organizaciji največjega dogodka organizacije – tabora skavtskih voditeljev "Ogenj v meni" ter izobraževalnih srečanj v okviru ZSKSS.

Naj mladinski projekt je postal Družbeno odgovorni dnevi v izvedbi Mestne zveze tabornikov Ljubljana.

Zveza je organizirala taborniške aktivnosti za različne skupine mladih s posebnimi potrebami. 60 prostovoljcev je bilo tako vključenih v pripravo in izvedbo družabnih aktivnosti, kot so ročna dela, skavtske veščine in druge poučne in razvedrilne aktivnosti. Namen projekta je bil tako razveseliti 130 mladih s posebnimi potrebami, ki se sicer ne bi mogli udeležiti klasičnih taborniških aktivnosti, kot tudi izobraziti same prostovoljce o delu z različnimi skupinami mladih.

Komisija, ki je odločala o Naj nazivih pa se je odločila podeliti še 2 posebni priznanji. Prvo posebno priznanje prejme Ana Lukner iz Trzina, in sicer na predlog Osnovne šole Trzin kot ustanoviteljica fundacije Anina zvezdica - hitro razvijajoče se humanitarne akcije. Fundacija namreč iz leta v leto izvaja vse uspešnejše akcije obdarovanja socialno ogroženih družin. Od ustanovitve v letu 2010 do 2012 je letno število obdarjenih družin naraslo s 37 na 2100; število sodelujočih prostovoljcev je naraslo na več kot 3000, ter nekaj 100 sodelujočih institucij. Ana Lukner je pred tem že postala tudi Delova osebnost leta.

Posebno priznanje prejme tudi projekt Festival HISTeRIA 2012 v izvedbi KD Matita iz Kopra. Festival  je na nekonvencionalen in inovativen način združil predvsem mlade, ki so na svojstven način uspeli realizirati enega od največjih ustvarjalnih in interaktivnih umetniških druženj pri nas. V letu 2012 so udeleženci festivala z izrazitim mednarodnim značajem in prisotnostjo ustvarjalcev s celega sveta pritegnili več tisoč obiskovalcev.

Predstavitev projekta prostovoljec leta s podatki iz prejšnjih let: http://www.mss.si/datoteke/dokumenti/2013-03-PL12_brosura.pdf

tekst in foto: Mladinski svet Slovenije