Eurogarden
13Januar 2020

Nove performativne umetniške prakse v SFRJ

13.01.2020 ob 19:00

Nova pošta

MASKIN SEMINAR SODOBNIH SCENSKIH UMETNOSTI 2019–2020: ODPRTA VPRAŠANJA
Jasmina Založnik - Nove performativne umetniške prakse v SFRJ
Nova pošta, ponedeljek, 13. januar ob 19.00

V šestdesetih letih prejšnjega stoletja jugoslovanski kulturno-umetniški prostor preplavi kopica svežih umetniških pristopov ter z njimi novih taktik in strategij, s katerimi so te prakse ustvarjale prostor in diskurz. S pojmom novih performativnih umetniških praks poskušam razpreti vezi med poljem vizualne in scenske umetnosti, pri čemer izpostavljam predvsem umetniške prakse, temelječe na telesu. V predavanju bom preko analize izbranih konkretnih primerov razpirala vprašanja o pomenu tvorjenja tovrstnih koalicij v specifičnih in spreminjajočih se kontekstih poznega jugoslovanskega socializma. Zanimalo me bo tudi mesto prešitja umetniških praks v različnih obdobjih, možni vzroki in posledice vpeljanih taktik v umetnosti in kulturi, njihovo medsebojno oplajanje in odmiki.

Vstop prost

Program Nove pošte je koprodukcija Maske Ljubljana in Slovenskega mladinskega gledališča.


Nazaj