Eurogarden
24April 2021

PETRA VARL: PROSTOR V DVEH DEJANJIH

24.04.2021 ob 10:15

Vodnikov trg 5a, Ljubljana

P E T R A  V A R L v sodelovanju z
Tevž Logar, kustos
Matic Vrabič, oblikovanje arhitekture
Pascal Mérat in Janez Grošelj, oblikovanje luči
Uroš Belantič in Tina Verbič, oblikovanje oblačil
Sašo Kalan, oblikovanje zvoka
Jerica Ziherl, koproducentka 
Anđelija Milosavljević in Žana Vidmar, asistentki 

P  R  O  S  T  O  R   V   D V E H   D E J A N J I H

Prvo dejanje
Prostor naseljuje koreografija preostanka podob, ki jih je umetnica ustvarila v preteklih tridesetih letih svojega delovanja. A vendarle podobe niso več vidne, temveč brezkompromisno in neprodušno zaprte v nov umetniški objekt. Gesto je mogoče razumeti kot umetničino obračunavanje z lastno preteklostjo, ustvarjanje nekakšnega kataloga raisonné, ki pa mu je odvzeta njegova funkcija in namesto tega naseljuje razstavni prostor kot objekt, ki napoveduje umetničin trenutni in bodoči interes.

Drugo dejanje
Umetnica v ospredje postavlja gledalčevo izkušnjo. Prostor, zvok, svetloba in telo niso le zunanji dejavniki, temveč so bistveni elementi za razumevanje umetničinega trenutnega razmisleka o umetniškem delu. Prostor tokrat združuje štiri individualne »aktivne snovi«, le te pa gledalca vpeljujejo v igro nepričakovanih vidikov in preizpraševanja razmerja, ki vznika med telesom in prostorom.

Več o projektu / Tevž Logar
Prostor v dveh dejanjih je projekt Petre Varl, ki je na ogled v njenem stanovanju na Vodnikovem trgu 5a, Ljubljana. Vhod je s Študentovske ulice, zadnja vrata zadnje hiše na desni strani na poti na Ljubljanski grad. Dogodek poteka v tišini, z izklopljenimi telefoni in brez fotografiranja. V enem terminu je prostora za eno ali dve osebi. Rezervacije sprejemamo na telefonski številki 041 389 470. Vljudno prosimo, da ste točni in počakate pred vrati. Dogodek traja 15 minut.

PRVO DEJANJE / 24., 25., april in 7., 8. maj 2021
10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 14.15, 14.45, 15.15, 15.45,16.15, 16.45

DRUGO DEJANJE / 27., 28. april in 14.,15. maj 2021
10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 14.15, 14.45, 15.15, 15.45,16.15, 16.45

Dogodek bo potekal strogo v skladu z navodili NIJZ ter vladnimi ukrepi ob preprečevanju širjenja virusa Covid-19.

Projekt so omogočili: Mestna občina Ljubljana, Muzej in galerije mesta Ljubljana, Kofein, Muzej–Museo Lapidarium, Novigrad–Cittanova (HR) 

Foto: Tomaž Šantl


Nazaj