Kabi home office
30September 2021

Predstavitev certifikata Družbeno odgovoren delodajalec

30.09.2021 ob 13:00

Spletni seminar

Ljubljana, 27. septembra 2021 – Podjetja in organizacije, ki še niso izkoristila možnosti za brezplačen pristop k postopku  pridobivanja certifikata Družbeno odgovoren delodajalec, se lahko prijavijo na spletno predstavitev projekta, ki omogoča celovito naslavljanje družbene odgovornosti zaposlenih. Spletni seminar, na katerega se lahko vsa zainteresirana podjetja in organizacije prijavijo preko spletnega obrazca, bo v četrtek, 30. septembra 2021, ob 13. uri.

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec predstavlja priložnost za podjetja in organizacije, ki so pripravljena naslavljati kompleksne izzive današnjega časa, stremijo k bolj vzdržnemu poslovanju in želijo na področju družbene odgovornosti s sistematičnim pristopom preseči zgolj všečne PR projekte/sporočila. Z doslednim vključevanjem vseh deležnikov predstavlja certifikat Družbeno odgovoren delodajalec strateško orodje za celovito naslavljanje družbene odgovornosti do zaposlenih na štirih področjih: usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, izvajanje aktivnosti za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj, medgeneracijsko sodelovanje ter varnost in zdravje pri delu.

V letošnjem letu je mogoče ponovno pridobiti sredstva Evropskega socialnega sklada. Ta v celoti krijejo postopek pridobivanja pristopnega certifikata Družbeno odgovoren delodajalec za 100 podjetij in organizacij. Na spletni predstavitvi bodo predstavniki Ekvilib Inštituta vsem zainteresiranim podjetjem in organizacijam predstavili certifikat in postopek certificiranja. Sodeloval bo tudi predstavnik podjetja, ki je že prejelo certifikat, in bo z udeleženci delil svoje izkušnje pri certificiranju.

»Podjetja v postopku certificiranja pridobijo analizo stanja na področju družbene odgovornosti in sodelovanja z zaposlenimi, strokovno svetovanje s področij certificiranja ter odpravljanja morebitnih vrzeli. Hkrati tudi vpeljavo sistematičnega pristopa k vodenju in spremljanju področja družbene odgovornosti. Z izboljšanjem delovnih pogojev poskrbijo za večjo zavzetost zaposlenih, certifikat pa prispeva tudi k povečanju ugleda in moči zaposlovalčeve in korporativne znamke, kar privablja in zadrži najboljše kadre,« pojasnjuje Petra Hartman, strokovna sodelavka Ekvilib Inštituta, ki je ob partnerjih GZS, ZDS in ZSSS nosilec certificiranja.

Certifikat je namenjen vsem slovenskim podjetjem in organizacijam tako javnega kot zasebnega sektorja, ki imajo vsaj 5 zaposlenih. Doslej ga je prejelo že več kot 60 podjetij in organizacij. Dosedanji odzivi certificiranih podjetij so izjemno pozitivni.

V podjetju ETA Cerkno, ki je največji delodajalec na Cerkljanskem, se poleg uspešnega poslovanja ponašajo z velikim pozitivnim vplivom na ožje in širše okolje. “Stopamo po trajnostni poti v skrbi za zaposlene, poslovne partnerje, lokalno skupnost, kakovost naših izdelkov in narave. Verjamemo, da so zadovoljni zaposleni lahko dobri ambasadorji, da bomo tudi v prihodnje uspeli pridobiti in zadržati najboljše kadre,” pravi Tina Menard, direktorica enote za kadre v podjetju Eta Cerkno.

“V zavarovalnici Generali smo zavezani k ustvarjanju zdrave, povezane in trajnostne družbe, kjer se lahko ljudje razvijajo in uresničujejo svoje potenciale. Svojo družbeno odgovornost uresničujemo z zavezo, da spreminjamo družbo na bolje, zato težimo k ustvarjanju vrednosti na vseh področjih – v poslovnem, družbenem in okoljskem smislu. S podporo najrazličnejšim športnim, kulturnim, izobraževalnim, preventivnim in dobrodelnim projektom ter z negovanjem odnosov s svojimi zaposlenimi, strankami, delničarji, vlagatelji in dobavitelji gradimo dolgoročna, vseživljenjska partnerstva, ” pojasnjuje Barbara Petančič, direktorica področja za HR.


Nazaj