Kabi home office
4November 2019

Primož Krašovec: Po teoriji in ideologiji

04.11.2019 ob 19:00

Nova pošta

MASKIN SEMINAR SODOBNIH SCENSKIH UMETNOSTI 2019–2020: ODPRTA VPRAŠANJA
Serija javnih predavanj
Vsak drugi ponedeljek, ob 19.00, od novembra do konca maja na Novi Pošti
Primož Krašovec: Po teoriji in ideologiji
Ponedeljek, 4. november, 19.00

Po nekaj letih premora na Maski ponovno oživljamo za marsikoga izjemno formativen Seminar sodobnih scenskih umetnosti, ki je v preteklosti v Ljubljano pripeljal marsikatero zanimivo teoretičarko ali teoretika in pomagal oblikovati marsikoga doma, ki deluje na področju preseka med teorijo in umetnostjo.

Primož Krašovec bo predstavil svoje trenutne neformalne (nesponzorirane, ne-v-projekte-vpete in ne-vedno-akademsko-odobravane) raziskave. Gre za več nepovezanih bralnih, miselnih in eksperimentalnih projektov, ki so vzrasli iz preloma z dogmami kritične humanistike, npr. da naše vedênje določa ideologija, da teorija ne sme imeti nič s tehniko ali uporabnostjo, da je kritična misel superiorna drugim oblikam mišljenja ... Trenutno se ukvarja s kognitivno znanostjo, biološko in evolucijsko umeščenostjo človeške kognicije, razmerjem med človeško vrsto, kapitalom in tehnologijo, kognitivnimi učinki novih tehnologij in novih medijev ter kapitalu naklonjeno marxovsko nekritiko politične ekonomije.

www.maska.si


Nazaj