Kabi home office
18Maj 2022

Razstava Vsak milimeter šteje

18.05.2022 ob 17:00

Depoji državnih muzejev v Pivki

Bohinjski predor (1900–1906) je bil izvrtan bolj natančno od vseh dotedanjih tovrstnih gradenj

Bohinjski predor (1900–1906) je bil izvrtan bolj natančno od vseh dotedanjih tovrstnih gradenj

Vris dolžinskega objekta – Vrba

Vris dolžinskega objekta – Vrba

Teodolit Neuhöfer & Sohn, konec 19. stoletja, začetek 20. stoletja. Hrani Tehniški muzej Slovenije, Slovenska geodetska zbirka

Teodolit Neuhöfer & Sohn, konec 19. stoletja, začetek 20. stoletja. Hrani Tehniški muzej Slovenije, Slovenska geodetska zbirka

Geodetska mreža prvega reda

Geodetska mreža prvega reda

Pivka - V sredo, 18. maja, ob 17. uri bodo v Depojih državnih muzejev v Pivki odprli razstavo ''Vsak milimeter šteje: geodezija na Slovenskem skozi čas'',  ki prikazuje razvoj geodezije pri nas in pojasnjuje številne z geodezijo in kartografijo povezane pojme. Zbrane bodo nagovorili generalni direktor Geodetske uprave RS g. Tomaž Petek, predstavnik delovne skupine mag. Janez Slak in direktorica Tehniškega muzeja Slovenije dr. Barbara Juršič. Razstavo bo odprla ga. Vida Koporc Sedej, sekretarka na Direktoratu za kulturno dediščino Ministrstva za kulturo, dogodek pa bodo spremljale različne demonstracije s področja geodezije. Geodeta iz delovne skupine bosta predstavila dva instrumenta - distomat in klasični Zeissov teodolit na stativu, sledilo pa bo tekmovanje v preprostih geodetskih izmerah.

Geodezija je veda, ki se ukvarja z merjenjem in predstavitvijo Zemlje in njenega površja na načrtih in kartah. Nepogrešljiva je pri tehničnih delih, kot so zakoličevanje stavb, trasiranje cest in železnic, urbanizaciji in upravljanju prostora itd. Slovenija je ena redkih evropskih držav, ki je imela že od leta 1987 samostojno muzejsko predstavitev geodezije na svojih tleh, Slovenska geodetska zbirka pa je bila več kot tri desetletja na ogled obiskovalcem gradu Bogenšperk. Leta 2021 je Tehniški muzej Slovenije zbirko preselil z gradu in se pri snovanju pričujoče razstave povezal z Geodetsko upravo Republike Slovenije in Zvezo geodetov Slovenije, s katerima so pred leti zbirko postavili, k sodelovanju pa so povabili še Oddelek za geodezijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani.

Rezultat sodelovanja je pregledna, privlačna in poučna razstava »Vsak milimeter šteje«, ki kronološko predstavlja glavne razvojne mejnike geodezije in pojasnjuje pojme, povezane z geodezijo in kartografijo. Sprehaja se po dvestoletni zgodovini zemljiškega katastra na Slovenskem in prikazuje uporabo geodezije v praksi. V našem vsakdanu jo potrebujemo pri gradnjah, inženirstvu, izmerah, daljinskem zaznavanju, v kmetijstvu, raziskovanju in proučevanju kulturne dediščine in ne nazadnje tudi v vojski – prav ta vidik se vsebinsko povezuje s Parkom vojaške zgodovine Pivka, v katerem se nahajajo razstavni prostori. Razstava sicer vsebuje več panojev, v vitrinah je razstavljenih več kot 20 geodetskih instrumentov in drugih muzejskih predmetov, vključuje pa tudi multimedijske prikaze in 3D-interaktivno predstavitev vsebin.

Da bi geodezijo in njeno strokovno izrazje približali obiskovalcem, so avtorji razstave oblikovali tudi pojmovnik, ki z zanimivimi ilustracijami nagovarja tudi mlajšo publiko. V Tehniškem muzeju Slovenije pripravljajo v povezavi s prihodnjo celostno prenovo samostansko-grajskega kompleksa v Bistri tudi idejno zasnovo vsebinske prenove zbirk. V novo, sodobno postavitev bodo vključili tudi geodetsko tematiko, ki bo tako predstavljena v novem kontekstu in v prenovljenem razstavnem prostoru.

Foto: Boštjan Pucelj in Arhiv Geodetske uprave RS


Nazaj