5Oktober 2018

Rene Rusjan: Epizode spomina v mreženju

05.10.2018 ob 19:00

Mestna galerija Nova Gorica

Rene Rusjan: Epizode spomina v mreženju - (ne)pregledna razstava
5.– 26. 10. 2018. Odprtje razstave bo v petek, 5. oktobra 2018, ob 19. uri. Umetnico in njeno delo bosta predstavila umetnostna zgodovinarka Saša Nabergoj in galerist Primož Nemec.

Začetek nove razstavne sezone bomo v Mestni galeriji Nova Gorica pospremili z odprtjem razstave Rene Rusjan, Goričanke po rodu, ki se po letu 1988, ko je imela svojo prvo »pravo« samostojno razstavo v Galeriji Meblo, sedaj prvič obširneje predstavlja v Novi Gorici. Gre za pregledno razstavo več kot tridesetletne umetniške prakse Rene Rusjan oz. za poskus osmišljanja celotnega umetničinega opusa. Razstava je zasnovana kot prostorska situacija, sestavljanka kosov, umetniških del, dokumentov in fragmentov.

»Prostor v galeriji dojemam v celoti kot svoj delovni prostor, ki ga začasno naselim, ki ga uporabljam, vanj vabim tudi publiko. Seveda se vzpostavi kot delovni prostor med postavljanjem, a naj tudi kasneje zadrži to atmosfero, le da se odpro vrata. Želim dejansko užiti galerijo kot delovni prostor, veselim se dni postavljanja in aktivnosti v njem po odprtju razstave. Kot v ogromnem ateljeju, kjer imaš kotičke za postavitve del, kotičke za delo, kotičke za študij, za brskanje po arhivih,« pravi umetnica.

»A ravno s to postavitvijo se je povsem jasno izkristaliziral razvoj vedno kompleksnejšega umetničinega načina dela. Prav tako je postalo tudi jasno, da je kljub prostorski in časovni fragmentarnosti, malo ohranjenih konkretnih kosov in raznolikosti medijev, ki jih uporablja, umetničin opus v resnici zelo konsistenten in zaokrožen,« je zapisala Saša Nabergoj.

Rene je začela kot kiparka, po tej fazi pa je »v središče svoje prakse postavila komunikacijo; postala je zbiralka in pripovedovalka zgodb, ki jo zanimajo spomini, spomini prostora, spomini ljudi, spomini človeštva. Teme, ki jih razvija, so večne, lokalne in obenem globalne in vedno znova aktualne. […] Odpira različne poglede in vstope v umetniško delo, kjer praviloma na različne načine, a vedno premišljeno, vpleta tudi druge. Tako umetnike kot gledalce. Vendar pa se nikoli več ni vrnila h kiparstvu, pač pa je za svoje postavitve začela uporabljati različne medije. […]

S to razstavo se končno predstavlja tudi v Mestni galeriji v Novi Gorici, ki jo v zadnjih letih vedno znova naseljuje, a do sedaj kot mentorica, kustosinja, predavateljica. Tokrat pa prvič v vlogi umetnice in z veliko, nepregledno razstavo, pravzaprav vmesno postajo, ki že zdaj čaka na nadaljevanje,« je v razstavnem katalogu še zapisala Saša Nabergoj.

O umetnici
Rene Rusjan je diplomirala leta 1987 na oddelku za kiparstvo Akademije za likovno umetnost v Ljubljani. Kot samostojna umetnica deluje na polju sodobnih umetnosti, njeno široko področje delovanja pa se poleg pedagoške dejavnosti na področjih kiparstva in sodobnih umetniških praks razteza od vizualne, intermedijske in uprizoritvene umetnosti, scenografije, oblikovanja do koncipiranja in kuriranja razstav ter kompleksnejših umetniških projektov v širokih avtorskih zasedbah. Je soustanoviteljica Kulturnega društva Galerija GT in Šole uporabnih umetnosti Famul Stuart, predhodnice današnje Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici. Tam je Rene Rusjan sedaj zaposlena kot direktorica programa in profesorica, nosilka modula sodobnih umetniških praks. Razstavljala je na velikih selekcioniranih in preglednih razstavah, imela številne samostojne razstave v eminentnih galerijah, a vse bolj so jo zanimala okolja izven galerij in projekti, ki komunicirajo na drugačne načine. Aktivno se ukvarja s povezovanjem čezmejnega prostora obeh Goric, tako skozi projekte s študenti kot Akademije in Univerze. Je tudi članica skupine, ki je pripravila zasnovo za kandidaturo Nove Gorice za evropsko prestolnico kulture leta 2025.

www.mgng.net / www.kulturnidom-ng.si


Nazaj