Eurogarden
20Januar 2014

Razpis mednarodnega literarnega natečaja za leto 2014

20.01.2014

Schwanenstadt v Gornji Avstriji

V skupni Evropi je pomembno, da se zavedamo lastnih korenin, identitete in regije. Pri tem natečaju naj bi avtorice in avtorji ob pešačenju odkrili krasote domovine, zaklade pokrajine in dogodivščine. Bodo Slovenci ponovili lanskoletne uspehe? 27 od 34 slovenskih prispevkov je bilo pri literarnem natečaju 2013 nagrajenih. Skupno je preverila mednarodna žirija v Schwanenstadtu 122 prispevkov od 480 udeležencev. 77 prispevkov je prispelo iz vseh avstrijski dežel, 34 iz Slovenije in 11 iz Italije. Pri natečaju je bilo zastopanih 17 jezikov.

Okvirni podatki literarnega razpisa za leto 2014:
Internationaler Kinder- und Jugendbuchwettbewerb der Stadtgemeinde Schwanenstadt/
Mednarodni natečaj za najboljšo otroško in mladinsko knjigo mestne občine Schwanenstadt v Gornji Avstriji
»Auf Schmetterlings- und Schwanenflügeln« / »Na krilih metulja in laboda“

Okvirna tema za leto 2014: Podaš se na pot – kako velik je tvoj svet?
Natečaj: Dela naj bodo napisana v maternem jeziku ali pa dvo- oziroma večjezično
Rok za oddajo: do petka, 21. junija 2014, do 12. ure
Nagrade za naslednje oddelke: 1) osnovna šola (ljudska šola) 2) osnovna šola (glavna šola/nižja stopnja gimnazije) 3) srednja šola, poklicna srednja šola, strokovna srednja šola, gimnazija 4) višja šola, višjestrokovna šola, izobrazbena ustanova za učitelje, univerza 5) odrasli
Podelitev nagrad: v soboto, 20. septembra 2014, ob 15.00 uri, v Mestni dvorani v Schwanenstadtu
Podrobneje informacije: www.schwanenstadt.at (spletna stran mestne občine Schwanenstadt).
 
Rezultati (slovenski uspehi) 2013: Krepak literarni zamah iz Slovenije
27 od 34 slovenskih prispevkov dobijo v jeseni nagrade pri literarnem natečaju v Schwanenstadtu v Gornji Avstriji. Osnovna šola Košana se je izcimila kot literarna delavnica. 34 slovenskih prispevkov je bilo oddanih za letošnji literarni natečaj v Schwanenstadtu, 27 prispevkov bodo ob podelitvi nagrad, 21. septembra, v mestni dvorani gornjeavstrijskega mesta, deležni nagrad. Okvirna tema se je glasila »Raznolikost jezika in jezikov. Možnosti, srečanja in odkrivanja ...«.

Osnovna šola Košana se je pri tem natečaju letos izkristalizirala kot prava literarna delavnica. V sekciji »Osnovna šola« (nižja stopnja) so dosegli Lana Biščak in sošolke/sošolci z ilustrirano knjigo »Zajček na kolesu« odlično prvo mesto. Učenke in učenci opisujejo v posameznih zgodbah zajčka na kolesu, ki poizveduje svet in naravo ter odkriva njihove zaklade. Poleg tega dobi šola še 14 posebnih nagrad žirije in dve posebni omembi žirije. Posebno zaslugo za izreden uspeh imata mentorici/učiteljici Cecilija Pavlovič in Katja Čekada.

Učiteljica Marta Premrl (OŠ Renče) pa je pobudnica izrednega čezmejnega literarnega projekta, ob katerem sodelujejo OŠ Renče (SLO), Scuola Primaria dell'Istituto comprensivo "Dante Alighieri" di Staranzano (ITA) in Volksschule Maria Gail na Avstrijskem Koroškem (AUT). Vsaka šola obravnava šege in navade v letu ter v njeni okolici. OŠ Renče je dala delu naslov »Življenje ljudi skozi letne čase«. Slovenska šola dokumentira cerkvene šege, kmečka pravila in vsakdanje dogodivščine iz severne Primorske pokrajine.   

Na vrh stopničkov se je povzpela tudi Urška Žonta iz Radeč s prispevkom »Dojenčkov jezik«. Na zabaven in lahko čitljiv način približuje jezik dojenčkov in bo prejela v kategoriji »Osnovna šola« (višja stopnja) prvo mesto. V trijezičnem prispevku »Zakaj se učim tujih jezikov? / Why should I learn foreign languages? / Warum ich Fremdsprachen lerne?« pa se zavzema Aleksandra Panić iz Velenj za učenje tujih jezikov. Samo tako lahko pridobimo jezikovne kompetence, gradimo čezmejne mostove in smo kulturno odprti, poudarja Panićeva. Za to bo avtorica Panić prejela v sekciji »Gimnazija« odlično drugo mesto.

V kategoriji »Odrasli» bodo dobili zaslužni slovenski književniki »Posebno nagrado žirije«. Med njimi je tudi priznani pisatelj otroških knjig Franjo Frančič iz Sečovlj. V knjigi »O princu, ki je želel spremeniti svet« pošlje princa k pijancu, lepotici, kmetu, pesniku, kjer jim kaže zrcalo in želi s piljenim jezikom na metamorfen način vplivati na njihove nazore in dejanja. Milena Miklavčič (Žiri) je publicistka in pisateljica. Nagrada ji bo zadoščenje za prizadevno udejstvovanje na literarnem polju. Posebno se bo veselila nagrade tudi upokojena učiteljica Pavlina Pogorevc iz Slovenske Bistrice za delo »Govorica kresne noči«. To bo navdih in dodatna snov za njene prihodnje literarne večere.  

V leto 2013 je preverila mednarodna žirija v Schwanenstadtu 122 prispevkov od 480 udeležencev. 77 prispevkov je iz vseh avstrijski dežel, 34 iz Slovenije in 11 iz Italije. Pri natečaju je bilo zastopanih 17 jezikov.

Okvirni podatki: 11. mednarodni natečaj za najboljšo otroško in mladinsko knjigo mestne občine Schwanenstadt v Gornji Avstriji!
Okvirna tema za leto 2013 se je glasila: Raznolikost jezika in jezikov – Možnosti, srečanja in odkrivanja …
Podelitev nagrad: v soboto, 21. septembra 2013, ob 15.00 uri
Rezultati na spletni strani: http://www.schwanenstadt.at/downloads/25/JURYERGEBNISLISTE_1.pdf

Razpis, spletna stran mestne občine Schwanenstadt: http://www.schwanenstadt.at/?ID=9&det=502

tekst: dr. Peter Fantur
foto: Mestna občina Schwanenstadt
www.schwanenstadt.at
Nazaj