Vse za vinarje in gozdarje - Ramda
18Oktober 2022

Bralna uprizoritev V svetu blišča in bede

18.10.2022 ob 18:00

Drama Kavarna

Zaključna prireditev 6. Natečaja Najst: bralna uprizoritev V SVETU BLIŠČA IN BEDE
18. 10., ob 18.00, Drama Kavarna

Z zaključno prireditvijo V svetu blišča in bede se bo v torek, 18. oktobra, ob 18.00 v Drama Kavarni zaključil že šesti Natečaj Najst, razpisan v sezoni 2021/22. Sedaj že tradicionalni natečaj za dramsko pisanje, ki je namenjen mladim, SNG Drama Ljubljana razpisuje že od leta 2015. Natečaj Najst je izvrstna priložnost za povezovanje gledališča z mladimi ustvarjalci, sad teh sodelovanj pa so številni zanimivi gledališki dogodki, ki so v preteklih sezonah zaživeli v Drami. Po krajšem premoru, ki ga je v minuli sezoni povzročila epidemija, bomo šesti Natečaj Najst slavnostno zaokrožili z bralno uprizoritvijo V svetu blišča in bede. Igralke in igralci Sabina Kogovšek, Maša Derganc, Iva Babić, Saša Pavlin Stošić, Vojko Zidar, Valter Dragan in Gorazd Logar bodo prebrali in bralno uprizorili na natečaju izbrana dramska besedila, ki so jih napisali Aneja Lango, Janez Ivačič, Larisa Sinovčić in Dominika Tekavc. Avtorsko ekipo bralne uprizoritve sestavljajo lektorica Tatjana Stanič, dramaturginja Eva Kraševec in gledališka pedagoginja Špela Šinigoj.

Kratko poročilo šestega Natečaja Najst
Že v sezoni 2021/22 smo z natečajem, naslovljenim Svet blišča in bede, k pisanju povabili mlade ljubitelje gledališča in dramskega pisanja, stare od 15 do 18 let, ki so svoja razmišljanja o razpisani temi predstavili v krajših avtorskih besedilih v dramski obliki ali dramskih prizorih. Zanimalo nas je doživljanje in razmišljanje mladih, zato smo jih nagovorili, da pišejo o svojih izkušnjah in občutjih. Z vsakim Natečajem Najst  želimo z vsebino približati mladim in jim omogočiti, da s svojimi besedili dobijo glas tudi v osrednjem slovenskem gledališču, zato ne iščemo dovršenih dramskih besedil, pač pa izvirne in navdihujoče ideje mladih, ki obravnavajo temo natečaja.

Na natečaj smo prejeli devet dramskih besedil, ki so naslavljala razpisano tematiko in so tako vsebinsko kot stilno predstavljala zanimive poskuse dramske ubeseditve problemskega sveta mlade generacije. Med prispelimi besedili so vsebinsko, jezikovno in strukturno še posebej izstopala naslednja besedila: Svet blišča in bede, Pod površjem in Deklica iz majhnega mesta. Avtorji izbranih besedil so se tematike lotili na še posebej zanimiv, izčiščen, poetičen in zaokrožen način. Besedilo Svet blišča in bede, ki ga je napisala Larisa Sinovčić, govori o vrednotah posameznika v sodobni družbi. V njem se skozi dialoge v baru odpirajo dileme: ali je več vreden denar ali odnosi z bližnjimi, častno stališče ali všečnost v družbi, delo ali ljubezen? Besedilo Aneje Lango, ki tudi nosi naslov Svet blišča in bede, spregovori o vplivu problematične družine in pritiskov šole na mladega fanta, ki pa kljub vsemu najde moč, da se postavi zase. Besedilo Pod površjem Dominike Tekavc subtilno odpira tematiko prikritih anksioznosti in psihičnih stisk mladih, ki v družbi pogosto ostajajo neopažene in nerešene. Deklica iz majhnega mesta je besedilo Janeza Ivačiča, ki metaforično izriše podobo sodobnega življenja, ki ga zaznamujejo nenehno hitenje in kopičenje dobrin.

Ker v pretekli sezoni zaradi epidemiološko občutljivih okoliščin z avtorji izbranih besedil ni bilo mogoče realizirati delavnic oblikovanja dramskega besedila, smo zanje pripravili posebno gledališko doživetje. Avtorji izbranih besedil bo tako lahko sodelovali na bralni tonski vaji pred javno predstavitvijo besedil v Drama Kavarni.

Foto: Peter Uhan/SNG Drama Ljubljana