Eurogarden
27September 2022

»New Constructive Ethics« v režiji Nine Rajić Kranjac

27.09.2022 ob 19:30

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

V Prešernovem gledališču Kranj bomo v torek, 27. septembra, ob 19.30 premierno uprizorili sodobno dramo Ivana Viripajeva Zaprta študija. »New Constructive Ethics« v režiji Nine Rajić Kranjac.

»Pred nami je premiera inspirativne, zahtevne predstave. V dialogu vrhunskega dramatika in izjemno ustvarjalne režiserke v odlični formi Zaprta študija na izredno kompleksna vprašanja našega časa odgovarja organsko, lucidno in predvsem – gledališko,« je v uvodu povedal direktor in umetniški vodja Prešernovega gledališča Jure Novak.

»Kako biti in ostati etičen?« je vprašanje, ki nam ga ob dilemah posameznikove svobode, človečnosti, ekologije, nasilja, neenakosti, smisla in seveda Boga provokativno zastavlja dramatik Ivan Viripajev. Skozi formo dobro plačane ankete oziroma intervjujev treh uveljavljenih znanstvenikov se nam v drami postopoma razkrivajo ne le znanstvena, ampak tudi etična in intimna stališča integralne psihologinje Monike Borovski, biologinje Rachel Donelan in nevrobiologa Morgana Smitha, ampak tudi neskladje med njihovimi profesionalnimi stališči in intimnimi, zasebnimi življenji. Postopoma se namreč izkaže, da je njihovo privatno življenje v nasprotju z njihovimi strokovnimi stališči in da se zmeraj bolj zapletajo v kontradiktornost lastnih izjav in stališč.

Posebej problematična pa postane »študija« na tistem mestu, ko trčijo etične norme anketirancev o evolucijskem razvoju »višje razvitih posameznikov« ob problem razrešitve vprašanja nasilja in zla v družbi, kjer se vsi trije anketiranci znajdejo na spolzkih tleh evgenike in relativnosti vprašanja posameznikove svobode. Hkrati pa dramatik izpostavlja tudi etično problematičnost t. i. zaprte študije, ki pod pretvezo »reševanja sveta« zbira podatke, z njimi manipulira in jih več kot očitno tudi zlahka zlorablja, o čemer priča tudi pričujoči dramski tekst. Več kot očitno je, da cilj organizatorjev, ki se skrivajo pod maskami, ni vzpostavitev pravičnejšega in bolj humanega sveta, saj je ključno vprašanje, »kako rešiti svet« – s predlogom o izbrisu »evolucijsko manj razvite populacije«, ciljano v razkritje prepletenih ter na laži temelječih intimnih odnosov in osebnih stališč anketirancev, ki so v očitni diskrepanci z znanstvenimi stališči, ki jih zagovarjajo.

»Predstava je poskus uprizoritve dihotomije med javnim in zasebnim življenjem protagonistov. Njihovih političnih, ekoloških, ekonomskih in čisto zasebnih prepričanj. Ta konfliktnost in izkrivljenost resnice nas je inspirirala, da smo poskušali ustvariti uprizoritev, ki bi omogočila meditacijo o ključnih vprašanjih reševanja sveta, hkrati pa nas je zanimalo preučiti zahodnocentrično privilegirano pozicijo belih intelektualcev. Če bomo uspeli ljudi vsaj malo razjeziti, smo naredili veliko delo,« je sklenila režiserka Nina Rajić Kranjac.

Gledališki list

Foto: Nada Žgank/PGK