Bonajo spletna trgovina
24Maj 2024

Nova doba: Umetniški diskurzi o družbenih in klimatskih spremembah

24.05.2024 ob 19:01

Galerija Božidar Jakac

Nova doba: Umetniški diskurzi o družbenih in klimatskih spremembah
Umetniki/ce: Igor Bošnjak, Isidora Branković, diSTRUKTURA, Jovan Došenović, Dejan Marković, Marija Marković, DNLM, Bojan Mrđenović, PLATEAURESIDUE, Helena Tahir, Nikola Tomić in Adrienn Újhazi

Lokacija: Galerija Božidar Jakac – Muzej moderne in sodobne umetnosti, Kostanjevica na Krki
Odprtje razstave: petek, 24. maj 2024, ob 19. uri
Trajanje razstave: 25. maj – 28. julij 2024

Kustosi razstave: Mladen Banjac (MSURS), Miha Colner (GBJ), Sanja Kojić Mladenov (MSUV)
Sodelujoče institucije:
- Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka
- Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad
- Galerija Božidar Jakac – Muzej moderne in sodobne umetnosti, Kostanjevica na Krki

O razstavi: Skupinska razstava Nova doba: Umetniški diskurzi o družbenih in klimatskih spremembah predstavlja dela dvanajstih umetnic in umetnikov ter umetniških skupin iz Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Slovenije in Srbije, ki se v svojih ustvarjalnih praksah dosledno in dolgoročno posvečajo odnosu med človekom in naravo, pri tem pa podajajo umetniški komentar na nekatera od najaktualnejših vprašanj sodobne družbe, kot so ekologija, klimatske in družbene spremembe in ohranjanje okolja.

Izbrana umetniška dela izpostavljajo poglobljena razmišljanja o človeških intervencijah v okolje in naslavljajo družbene pojave, ki vplivajo na podnebne spremembe, s tem pa omogočajo uvid v številne ekološke izzive s perspektive sodobne umetnosti. Umetniki s tem izpostavljajo tudi vprašanja družbene odgovornosti, pri tem pa opozarjajo na širok spekter okoljskih tem, kot so vprašanja interakcije med različnimi živimi organizmi in njihove interakcije z okoljem. V svojih delih obravnavajo univerzalne vsebine, ki se nanašajo na uničevanje okolja in izzive, ki jih prinašajo sodobne tehnologije. Tako izpostavljajo nekatere temeljna družbena in okoljska vprašanja, s tem pa poskušajo dvigovati zavest o posledicah klimatskih in družbenih sprememb.

Razstava je rezultat projekta, ki ga skupaj izvajajo Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka, Galerija Božidar Jakac – Muzej moderne in sodobne umetnosti, Kostanjevica na Krki in Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad. Zasnovana je kot potujoča razstava, ki se predstavlja v vseh treh sodelujočih mestih: Novem Sadu, Banja Luki in Kostanjevici na Krki. S tem se nadaljuje uspešno sodelovanje omenjenih institucij, ki gradijo dinamično sodobno umetniško sceno v širši regiji.

Projekt Nova doba: umetniški diskurzi o družbenih in klimatskih spremembah, ki je podprt s strani British Council, je del projekta Kultura in kreativnost za Zahodni Balkan (CC4WBs), ki ga financira Evropska unija in ima za cilj izboljšanje dialoga v prostoru Zahodnega Balkana skozi krepitev kulturnega in kreativnega sektorja in razvijanje njegovega potenciala za družbeno-ekonomski vpliv v regiji. V obdobju 48. mesecev namerava projekt CC4WBs izboljšati delovanje kulturnega in kreativnega sektorja, da bi s tem okrepil veščine, znanje in dostop do finančne pomoči za povečanje konkurenčnosti, vzdrževanje koprodukcije in kroženja dobrin in storitev na območju zahodnega Balkana.

Razstave bo spremljal tudi obširen program javnih diskusij in serija podcastov, ki se bodo osredotočili na cilje projekta.

Več informacij: www.galerija-bj.si

Foto: Marko Ercegović