Bonajo spletna trgovina
29Februar 2024

Robert Černelč: Medprostori

29.02.2024 ob 19:00

Mestna galerija Ljubljana

ROBERT ČERNELČ: MEDPROSTORI / INTERSPACES
Pregledna razstava: 29. 2. — 5. 5. 2024
Kustos razstave: Sarival Sosič

Vljudno vabljeni na odprtje razstave v četrtek, 29. februarja, ob 19. uri v Mestni galeriji Ljubljana.

Akademski slikar in režiser Robert Černelč je vsestranski likovni ustvarjalec, blizu so mu gibljive podobe, ki izražajo večplastno problematiko sodobne recepcije. Černelč v svojem umetniškem delovanju močno ustvarjalno in zlasti analitično načrtno združuje medija slikarstva in filmskega ustvarjanja. Svoje delovanje širi tudi na področja videoumetnosti, scenografije in scenaristike. Že nekaj let ga pritegujejo vprašanja, kako vnesti v likovne podobe bistvene sestavine oziroma prvine filma, kako preplesti slikarstvo in film ter kako vsebino najprej časovno razčleniti in likovno zapisati ter nato uglasiti v osebnoizpovedno likovno pripoved. Temeljit vpogled v likovno delovanje, vpogled ali ustvarjalen vstop v sliko in nato njeno barvno izbiro ter kompozicijsko ureditev in še motivno vsebinsko uglašenost so povezani z združevanjem ali razčlenjevanjem gibljivih podob, ki jih ustvarjata film in video in kjer se motivi in vsebine gradijo z odnosi ali razmerji čutnih in miselnih nasprotnosti, kot so vidno–nevidno, blizu–daleč, zunaj–znotraj, ujeto–neujeto, odkrivanje–prikrivanje, poznano–nepoznano, slutnja–dejanskost, gibanje–mirovanje, prostor–neprostor, časovnost–brezčasnost, praznina–polnost, gostota–razredčenost, čutenje–razumskost, umetnik–gledalec in še številna in drugačna nasprotja, ki jih umetnik likovnomiselno razgrajuje in občuteno oblikuje v likovno urejene sisteme. Vizualno potovanje v številne likovne pripovedi, v mirujoče (slike) in gibljive (filmske in video) podobe, je predstavljeno na umetnikovi do zdaj najobsežnejši razstavi v Mestni galeriji Ljubljana, razstavi z naslovom Medprostori (Interspaces). Celovit izbor slikarskih in video-filmskih del na razstavi je usmerjen v motivno vsebinsko in tehnično formalno izrazite in temeljne linije, ki utrjujejo in poudarjajo vse pomembne značilnosti Černelčeve slikarske in video-filmske poetike.

Več informacij o razstavi: https://mgml.si/sl/mestna-galerija/razstave/659/robert-cernelc-medprostori/