Bonajo spletna trgovina
22November 2023

VPLIVI TRAJNOSTNE MOBILNOSTI NA ZDRAVJE ZAPOSLENIH

22.11.2023 ob 09:00 do 22.11.2023 ob 10:15

Spletni seminar

22. november 2023, 9.00 - 10.15
VABILO NA BREZPLAČNI WEBINAR o vzvodih, ki jih imate delodajalci in zaposleni na voljo za bolj trajnostno vedenje: 
ZDRAVSTVENI VIDIKI MOBILNOSTI ZAPOSLENIH

Vloga podjetij in drugih ustanov je izjemnega pomena tako pri upravljanju učinkovitega mestnega prometa kot tudi pri spodbujanju trajnostne mobilnosti. S spodbujanjem aktivnega prihoda na delo in ozaveščanjem o škodljivosti sedečega življenjskega sloga lahko občutno pripomoremo k splošnemu zdravju zaposlenih. Na izobraževanju bodo predstavljena sodobna spoznanja vpliva trajnostne mobilnosti na zdravje zaposlenih ter učinkoviti pristopi za spodbujanje zdravja v podjetjih in ustanovah.

Dr. Maja Simoneti, IPoP - Inštitut za politike prostora, krajinska arhitektka in prostorska načrtovalka, raziskovalka, avtorica in soavtorica knjig ter številnih strokovnih publikacij in prispevkov. V tridesetletni karieri je izkušnje pridobivala s sodelovanjem v interdisciplinarnih delovnih skupinah pri različnih projektih in natečajih, pri raziskovalnem delu pa se je še posebej posvečala urejanju zelenih površin in javnega odprtega prostora ter vključevanju javnosti v oblikovanje prostora. Na IPoP se v okviru spodbujanja trajnostnega urbanega razvoja in obvladovanja podnebnih tveganj ukvarja z zelenimi in javnimi površinami, promocijo hoje ter načrtovanjem hoji in zdravju prijaznega okolja.

Doc. dr. Davor Kontić je raziskovalec na Institutu “Jozef Stefan” v Ljubljani, kjer vodi Skupino za modeliranje, ocenjevanje posegov v okolje in ocenjevanje tveganj na Odseku za znanosti o okolju. Ima obsežne izkušnje na področju ocenjevanja tveganja za okolje in zdravje ter na področju oblikovanja politik v zvezi z onesnaževanjem zraka zaradi industrije, energetike in prometa. Sodeloval je v številnih domačih in evropskih projektih (CIVITAS »City-Vitality-Sustainability«, ICARUS »Integrated Climate forcing and Air pollution Reduction in Urban Systems«, URBANOME “Urban Observatory for Multi-participatory Enhancement of Health and Wellbeing”, INQUIRE “Identification of chemical and biological determinants, their sources, and strategies to promote healthier homes in Europe”), kjer se je ukvarjal z vrednotenjem in spremljanjem ter izvajanjem ukrepov za zmanjšanje okoljskih obremenitev.

Webinar je del cikla brezplačnih predavanj o vpeljavi trajnostne mobilnosti v podjetjih - pretekli webinarji so že na voljo na Youtube kanalu (povezave na www.smart-move.si). Zadnje izobraževanje bo potekalo v živo 17. januarja 2024 v Hiši EU v Ljubljani, kjer bodo podjetja predstavljala svoje uspešne prakse. Prijave do zapolnitve mest: https://www.1ka.si/a/f867e02c

Na izobraževanje se lahko prijavite tukaj. Za več informacij obiščite www.smart-move.si ali www.zds.si.

Foto: Europcar Mobility Group