Mestni svet občine Ljubljana je na seji 26. maja 2008 sprejel sklep o ustanovitvi javnega zavoda Kinodvor. Zavod je mestni kino, ki prikazuje zahtevnejšo in kakovostno filmsko produkcijo in s svojim delovanjem omogoča njeno kontinuirano dostopnost na območju Mestne občine Ljubljana in širše. Javni zavod Kinodvor skrbi tudi za izvajanje filmske vzgoje in promocijo filma. MOL je v ta namen v zelo kratkem času zagotovila potrebna sredstva za nakup tehnične opreme kina, za njegovo delno obnovo in za izvajanje programa.

Kakovostno delovanje Kinodvora je pogojeno tudi s sodelovanjem in povezovanjem akterjev, ki sooblikujejo filmsko kulturo v Sloveniji, še posebej s filmskimi distributerji. Pri vzpostavljanju Kinodvora imamo priložnost, da opredelimo skupen interes vseh, ki delujejo na področju filma, saj ta interes predstavlja osnovo za razvoj celotnega področja in oblikovanje Kinodvora. Dogovor o sodelovanju pri izvajanju programa Kinodvora tako vsebuje osnovna izhodišča za dolgoročno uspešno delovanje Kinodvora in sodelovanje z akterji s področja filma. Gre za novo prakso v kulturni politiki, ki temelji na pristopu javno-zasebnega partnerstva in vnaša v prostor zavest o pomenu dolgoročnega sodelovanja vseh delujočih na področju filma v Ljubljani. Vsekakor je to veliko zagotovilo, da bo Kinodvor v mestno kulturo vnesel nove, dragocene vsebine.

Kinodvor bo zagotavljal kakovost, odprtost in dinamičnost programa, raznolikost in dostopnost programa v skladu s Strategijo razvoja kulture MOL 2008–2011, kakovostne tehnične pogoje za predvajanje filmov oz. kakovostno kinematografsko izkušnjo, trajnostno in načrtno pedagoško ter izobraževalno dejavnost, odprtost prostora za dejavnosti nevladnega sektorja, ki deluje na področju avdiovizualne kulture, organizacijo in koprodukcijo festivalov na področju avdiovizualne kulture, prostor in informacijsko podporo za mrežno povezovanje akterjev, ki delujejo na filmskem področju idr. Podpisani, predstavniki distributerjev, MEDIA Desk Slovenija in Pionirskega doma – Centra za kulturo mladih, pa se skupaj s Kinodvorom zavezujejo k sodelovanju v duhu partnerstva za zagotovitev čim boljše kakovosti in aktualnosti filmskega programa v Kinodvoru.
Nazaj