Kantata po sveti Elizabeti za  zbor in tolkala

»Barvita glasbena zgodba v prepletu človeškega glasu in tolkal.«

Skladatelj: Andrej Misson
Idejna zasnova: Franci Krevh
Režiser: Andrej Jus
Dirigent: Simon Dvoršak
Video: Andrej Intihar
Vezni tekst: Marko Košan

Izvajalci:
- Slovenski tolkalni projekt
- Mešani Pevski zbor Carinthia Cantat
- Ženski pevski zbor NOVA
- Moški pevski zbor Adoramus

25.4.2012 ob 20.00, Cerkev sv. Elizabete, Slovenj Gradec

Vstopnice po enotni ceni 5 eur bodo na voljo 2 uri pred koncertom.

Kantata po sv.Elizabeti povezuje različne umetniške prakse, ki jo predstavljajo atraktivna tolkala (Slovenski tolkalni projekt), sodobna in izrazna videoprojekcija (VJ Andrej Intihar »VJ RASTA on the mouse«) in ljudska umetnost, ki se kaže skozi srednjeveško zgodbo, zborovskim petjem, glasbeni motivi koroške ter koroškim izročilom (mešani pevski zbor Carinthia Cantat, ženski pevski zbor NOVA, moški pevski zbor Adoramus). Delo je bilo premierno izvedeno 2007 v Slovenj Gradcu in nato še v Vocklabrucku, Škofja Loki in Kamniku. Poslušalci so jo sprejeli z navdušenjem saj v njej najdejo ubrano petje, zanimiv in dinamičen zvok mnogih tolkal ter uigranost celotnega ansambla.

IZVAJALCI  oz. AVTORJI
ANDREJ MISSON (1960, Novo mesto)  je slovenski skladatelj, raziskovalec in strokovnjak na področju kompozicijske tehnike kontrapunkt, pedagog, zborovodja ter poustvarjalec na klavirju in čembalu. Je docent za glasbenoteoretične predmete (kontrapunkt) na Akademiji za glasbo v Ljubljani (od 1997) in član Sveta za glasbeno izobraževanje na Ministrstvu za šolstvo in šport (od 2002).  Piše pretežno komorno, orgelsko in zborovsko glasbo.

Dirigent SIMON DVORŠAK je zaključil študij glasbene pedagogike v Mariboru, nato pa je diplomiral še iz dirigiranja v razredu prof. Marka Letonje na ljubljanski Akademiji za glasbo. Redno sodeluje s priznanimi solisti: Andrejo Zakonjšek, Brankom Robinšakom, Mirjam Kalin, Pio Brodnik, Nino Kompare, Jožetom Vidicem, Barbaro Jernejčič Fürst, ...

V sezoni 2005/06 je bil mladi asistent dirigent v Slovenski filharmoniji. Redno sodeluje z orkestrom Slovenske filharmonije, Orkestrom SNG Maribor, ...

Letošnjo sezono obiskuje podiplomski študij na Mountview Academy of Theatre Arts v Londonu.

Skupina SLOVENSKI TOLKALNI PROJEKT (krajše SToP) deluje od leta 1999. Tolkalce je v skupino združila želja po komornem muziciranju, izvajanju zanimivih in kakovostnih skladb ter raziskovanju novih tolkalnih zvokov. Tako na zanimivih, predvsem pa ritmičnih koncertih, predstavljajo celo paleto klasičnih, etnoloških in drugih tolkal (kar lahko pomeni kuhalnice, posode, pribor, sode, piščalke,  …).
Svoje glasbeno in družbeno poslanstvo izpolnjujejo na mnogih koncertih za mlade, organizirajo seminarje ter aktivno vzpodbujajo slovenske skladatelje k pisanju glasbe za tolkala.

Člani skupine so: • BARBARA KRESNIK,• MATEVŽ BAJDE,• DAMIR KOROŠEC,• FRANCI KREVH,• TOMAŽ LOJEN,• DAVOR PLAMBERGER • DEJAN TAMŠE.

Do zdaj so se predstavili na številnih samostojnih koncertih v Sloveniji in na tujem. Za sabo imajo gostovanja v Španiji, Italiji, Avstriji, na Češkem, Hrvaškem, Črni Gori, Litvi in v Južni Koreji.
V zadnjem obdobju se skupina povezuje z drugimi glasbenimi in nasploh umetniškimi zvrstmi ; petjem (Carmina Slovenica), plesom (plesna predstava SRH – Zavod Flota ), drugimi komornimi skupinami (festival SLOWIND) idr. S tem pridobiva na prepoznavnosti tudi v drugih umetniških poljih in se (zavestno) distancira od izvedbe samo klasičnega tolkalnega programa. Še več na www.stop-projekt.com

Mešani komorni zbor CARINTHIA CANTAT - v prevodu Koroška poje - je bil ustanovljen 1996 na pobudo zborovodje Toneta Gašperja. Na začetku je zbor štel 10 članov, kmalu pa se mu je pridružilo še več pevk in pevcev. Tako jih danes šteje nekaj čez dvajset. Glasbeni spored sestavljajo skladbe domačih in tujih avtorjev različnih obdobij in stilov, od renesanse do priredb popularnih uspešnic, svojo pevsko podobo pa zbor gradi predvsem na dveh posebnostih, ki predstavljata rdečo nit njegovega dela. To so skladbe v Slovenj Gradcu rojenega skladatelja Huga Wolfa (1860-1903) ter seveda koroške ljudske pesmi, otožni biseri izročila našega naroda. Zbor se redno udeležuje mednarodnih pevskih tekmovanj in revij. V letu 2006 je zbor s predstavitvijo svoje druge zgoščenke »DESETNICA« in samostojnim koncertom ob obletnici zaokrožil svoje bogato desetletno delovanje.

Ženski pevski zbor NOVA deluje pod tem imenom od decembra 2004. Pevke so bile nekoč članice dekliškega pevskega zbora, ki ga je takrat vodil zborovodja Jože Leskovar. Že takrat je zbor dosegal odlične rezultate. Udeleževal se je vseh pomembnejših revij in nastopov ter tudi tekmovanj v Celju, kjer so se uvrščale med najboljše. Poslanstvo KD NOVA je gojiti različne zvrsti zborovskega petja. Predvsem koroške narodne in ponarodele skladbe, ponarodele pesmi drugih slovenskih pokrajin in pesmi izven naših meja, umetne skladbe, zabavne priredbe, črnske duhovne zborovske pesmi...

Moški pevski zbor ADORAMUS iz Slovenj Gradca je nastal leta 1999 na pobudo dolgoletnega ljubitelja zborovskega petja gospoda Mihe Pušnika in danes šteje 15 pevcev. V obdobju od leta 2000 do 2002 je zbor nastopal na številnih prireditvah v domačem okolju, udeleževal se je revije pevskih zborov Mislinjske doline in prepeval ob raznih priložnostih. Gotovo si pevci štejejo za največji dogodek v pevskem delovanju, pevsko turnejo v Franciji, v letu 2002. Več na http://www.adoramus-sg.com.

Kantata po sv.Elizabeti je kulturni ambasador Slovenj Gradca v bližnji in širši okolici.

Projekt poteka v okviru Evropske prestolnice kulture Maribor 2012.

tekst in foto: FRANCI KREVH & DRUM
www.elizabeta.eu
www.stop-projekt.com
www.filharmonija.si