Slovenska filharmonija razvija projekt koncertov družbene odgovornosti, v okviru katerega nudijo brezplačne koncerte skupinam, ki se zaradi različnih življenjskih okoliščin ne morejo udeleževati njihovih koncertov. Z Godalnim kvartetom Dissonance, ki ga sestavljajo glasbeniki Orkestra Slovenske filharmonije, so že obiskali dom za ostarele, socialno-varstveni center, rehabilitacijski inštitut in zapor, v načrtu pa imajo še nekaj tovrstnih koncertov.

V letu, ko Slovenska filharmonija praznuje 70. obletnico svojega delovanja, hkrati pa beleži 25. obletnico obstoja in uspešnega delovanja tudi Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije, so zasnovali projekt koncertov za marginalizirane družbene skupine. Ob jubileju želijo svojo dejavnost predstaviti in približati tudi tistim, ki imajo do kulturnih prireditev omejen dostop in prepreke pri obiskovanju tovrstnih koncertov. Do sedaj so že obiskali Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, Dom starejših občanov Kolezija in Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana, kjer so izvedli koncert za zaprte osebe. 

Glasbeniki Orkestra Slovenske filharmonije, ki ustvarjajo tudi kot Godalni kvartet Dissonance, v sestavi Janez Podlesek (na nekaterih koncertih ga je nadomestila Jerica Kozole), violina, Matjaž Porovne, violina, Oliver Dizdarević, viola, in Klemen Hvala, violončelo, so varovancem ustanov predstavili skladbe od Mozarta do sodobnih skladb, dodali pa so tudi skladbe zabavnih žanrov. Glasbeniki so bili v vseh ustanovah odlično sprejeti in povabljeni k ponovnemu sodelovanju.

Mag. Klemen Hvala, idejni vodja in pobudnik programa, sicer pomočnik direktorice za področje Orkestra Slovenske filharmonije in programski vodja Komornega godalnega orkestra Slovenske filharmonije, je o načrtovanju in izpeljavi projekta koncertov družbene odgovornosti povedal: »Skrb za marginalizirane družbene skupine je pogosta praksa orkestrov, zlasti v okoljih, kjer so le-ti financirani prek davčnih olajšav za zasebne donatorje. S tem namreč orkestri dodatno upravičijo svoj obstoj in financiranje ter se tesneje povežejo s svojim okoljem. Nas pa je poleg vseh teh dejstev zanimal zlasti odziv različnih marginaliziranih družbenih skupin na koncerte klasične glasbe. In ta je bil izjemen, ne glede na to, ali smo igrali otrokom, dolgotrajno bolnim osebam, starostnikom ali tistim, ki so z življenjske poti nekoliko zašli. Zato načrtujemo v novi koncertni sezoni nadaljevanje uspešno zastavljenih in izpeljanih dogodkov.«

Ker verjamejo v sprejetost, solidarnost in enakost, najdejo veliko skupnih vrednot z institucijami in ustanovami, ki so jih obiskali. Nagovarjajo namreč tudi institucije, ki skrbijo za tiste, ki se brez pomoči težko prebijejo skozi življenje. Rehabilitacijski inštitut URI – Soča na primer izvaja celostno rehabilitacijo z namenom izboljšati kakovost življenja pacientov in vračanja v ustrezno življenjsko okolje. V delčku teh prizadevanj se jim želijo pridružiti tudi v Slovenski filharmoniji, zato so zanje priredili koncert.

Koncert so v maju izvedli tudi v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ljubljana, kjer so nastopili za zaprte osebe in na ta način želeli opozoriti na pozitivne učinke glasbe na človekovo podzavest, posledično pa na zmanjšanje agresije in s tem lažjo resocializacijo po izpustu. Zaprte osebe, ki so se koncerta udeležile, so bile nad njim navdušene. Tako s strani zaprtih kot tudi zaposlenih v zavodu so prejeli zelo pozitivne odzive in pohvale glasbenega dogodka, želijo pa si tudi nadaljnjega sodelovanja.

Predstavniki CUDV Draga so svoje vtise strnili z besedami: »V imenu ustanove je najprej užitek v poslušanju zaželela direktorica mag. Marjetica Mahne. Želja je bila izpolnjena, kajti izbrani program, ki je segal od Mozartove Male nočne glasbe do priredb za godalni kvartet različnih žanrov, je naletel na neverjeten odziv. V dvorani so klasični glasbi zamaknjeno prisluhnili vsi, tudi najmlajši. Umirjeno, nekateri z mimiko, zibanjem v taktu, sproščeno, z vidnim ugodjem ob poslušanju, tudi sodelovanjem, so glasbenike s svojim pozitivnim odzivom nagradili za njihov obisk. Veliko zanimanja je bilo tudi po koncertu, ko so največji radovedneži obkrožili glasbenike na odru, jim zastavljali različna vprašanja, nekateri pa so celo preskusili glasbila.« Svoj zapis pa so zaključili: »Poslušalcem v Dragi so omogočili uro in pol bogastva glasbenega sveta – prinesli so jim tako Mozartovo svetlobo, vedrino in življenjsko radost kot sodobnost izbora slovenskih avtorjev ter ljubezen in eksotiko Astorja Piazzolle. Hvala glasbenim gostom in Slovenski filharmoniji za to izredno doživetje!«

Koncert v Domu starejših Kolezija, 1. junija, je obiskalo veliko število stanovalcev in odziv je bil izjemen. Iz DSO Kolezija so sporočili, da so vsi prisotni od samega začetka pa vse do konca z veliko pozornostjo spremljali dogodek in s tem pokazali, kakšen vpliv ima klasična glasba na splošno počutje posameznika. Starejši so pri spremljanju programa kazali močno koncentracijo, po koncertu pa je bilo pri vseh navzočih moč opaziti izredno zadovoljstvo in navdušenje.

Predstavnica doma se je glasbenikom zahvalila z besedami: »Neizmerno smo veseli, da so lahko izbrali naš Dom in nam s svojim odličnim nastopom in izvrstnim ter živahnim podajanjem skladb popestrili petkovo popoldne. Zavedam se, da vtisi ne bodo tako kmalu pozabljeni, za marsikoga bo to nepozaben dogodek. Ob vašem nastopu so se marsikateri stanovalci spomnili nekdanjih dni, ko so še sami obiskovali koncerte klasične glasbe. Mnogi stanovalci so se nekoč tudi ukvarjali s glasbo. Zato smo mnenja, da so Vaši nastopi izjemen prispevek k širjenju poznavanja in sprejemanja klasične glasbe, še posebej v taki komorni izvedbi, kot je Vaša. Izvajate zelo plemenito poslanstvo in pri tem Vam želimo veliko uspeha in veselja. Pri nas boste vedno dobrodošli.«