Po uspešnih razpisih v preteklih letih je Zveza sindikatov vseh glasbenikov Slovenije (ZSVGS) tudi letos pripravila razpis za subvencioniranje produkcije novo nastalih skladb. Projekt je namenjen vzpodbudi slovenskim ansamblom, glasbenim skupinam in pevcem solistom, ki so ali še bodo do razpisnega roka posneli in javno objavili vsaj eno novo skladbo v slovenskem jeziku.

ZSVGS želi v sodelovanju z reprezentativnim sindikatom Glosa SKG spodbuditi kulturno-umetniško ustvarjanje in razširjanja novih avtorskih del na področjih, pomembnih za ohranjanje kulturne raznolikosti, pri čemer bodo sredstva prednostno pred ostalimi prejeli še neuveljavljeni avtorji s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Hkrati želi ozavestiti slovenske glasbenike o avtorski pravici, sorodnih pravicah in delovanju kolektivnih organizacij v Sloveniji (IPF, SAZAS, AIPA) ter ozavestiti slovenske glasbenike o njihovih pravicah, prioritetah, bonitetah in povezovanju ter vlogi, ki jo ima pri tem ZSVGS. V ta namen je oblikovala sklad, iz katerega bo črpala sredstva za subvencijo kakovostnih skladb v slovenskem jeziku. S tem želi podpreti domače izvajalce in ustvarjalce pri zagotavljanju zadostne produkcije, nenazadnje tudi v luči spremembe zakona o medijih (ZMED), s katero želi vplivati na razmerje predvajanih skladb na radijskih postajah v korist slovenske glasbe.

Višina posamezne subvencije znaša 250 eur. Skladbe bodo razvrščene v tri kategorije. Iz vsake kategorije bo izmed prejemnic subvencije strokovna komisija izbrala tudi skladbe, ki bodo uvrščene na kompilacijsko zgoščenko. Vsak izvajalec lahko prijavi do dve svoji novi skladbi. Prijave so mogoče do vključno 30. septembra 2019 preko elektronskega obrazca.

Razpisni pogoji, prijavnica in ostale informacije so objavljeni na www.zsvgs.net.


Nazaj