Ljubljana, 25. januar 2023 - Festival Ljubljana predstavlja nadaljevanje slavnostnega cikla ob 40. obletnici delovanja Godalnega kvarteta Tartini, ki danes velja za vodilno slovensko tovrstno zasedbo. V torek, 31. januarja, nam bodo zaigrali na četrtem koncertu omenjenega cikla, in sicer ob 19.30 uri v Viteški dvorani Križank.

Godalni kvartet Tartini sestavljajo prvi violinist Miran Kolbl, drugi violinist Romeo Drucker, violist Aleksandar Milošev in violončelist Miloš Mlejnik. Zasedba je začela svojo pot kot Godalni kvartet Slovenske filharmonije leta 1983, ko so se štirje vodje godalnih skupin orkestra Slovenske filharmonije odločili, da bodo bogato tehnično znanje in glasbene izkušnje preizkusili tudi v godalnem kvartetu, ki velja med vsemi glasbenimi zvrstmi za eno najbolj zahtevnih. Štiri godala pokrivajo dovolj širok tonski spekter, omogočajo razvit harmonski stavek, vendar v zvočni raznolikosti ne ponujajo tako raznovrstnih možnosti kot simfonični orkester ali druga mešana zasedba. Zato mora skladatelj ob pisanju godalnega kvarteta iz razpoložljivih sredstev izvabiti maksimum glasbenega izraza. Godalni kvartet tako postaja zvrst za sladokusce, tak pečat pa je tej zvrsti vtisnil že njen »oče« Joseph Haydn. V tej zvrsti sta se preizkusila tudi Marijan Lipovšek in Aleksander Borodin.

Na četrtek koncertnem večeru bodo na programu skladbe:
J. Haydn: Godalni kvartet v d-molu, Hob. III: 76, »Kvintni«
M. Lipovšek: Štiri sporočila za godalni kvartet
***
A. Borodin: Godalni kvartet št. 2 v D-duru

Festival Ljubljana si pridržuje pravice do spremembe programa.

ljubljanafestival.si / www.facebook.com/ljubljanafestival / www.instagram.com/ljubljanafestival / www.youtube.com/user/TheFestivalLjubljana 

Foto: Nataša Fajon