Pakt stabilnosti za Jugovzhodno Evrope je mednarodna politična iniciativa, usmerjena v krepitev sodelovanja med državami JV Evrope. Kot del te iniciative, je tudi projekt Ljubljanske borze "Informacijsko povezovanje borz Jugovzhodne Evrope".

Dr. Busek se je seznanil z z aktivnostmi Ljubljanske borze na tem področju, predstavljen pa mu je bil tudi internetni portal borz JV Evrope SEM-ON.NET, kjer sodeluje 7 borz vrednostnih papirjev iz JV Evrope. Projekt, ki smo pripravljali vse od konca lanskega leta, je v torek, 7. oktobra 2003 tudi uradno zaživel s slavnostno otvoritvijo na Ljubljanski borzi. Dr. Busek je ponovno podprl projekt in napore udeležencev projekta pri prizadevanju za uveljavljanje mednarodno priznanih standardov poslovanja, transparentnosti in varnosti naložb v tej regiji z namenom, da bo ustrezna informacijska infrastruktura prispevala k razvoju trgov kapitala in posledično ekonomije v celotni regiji.

Ljubljanska borza, prav tako pa tudi drugi udeleženci projekta, zasledujejo zastavljene cilje projekta, pri čemer si želijo ohraniti vzpostavljeno sodelovanje v sklopu Pakta stabilnosti in mednarodne skupnosti.

Ljubljana, 10. oktober 2003


Nazaj