Slovenija je v odločilnem obdobju pristopanja k Evropski uniji, ki bo prineslo precejšnje spremembe na vseh področjih. Vodilna tema letošnje konference je torej dogajanje na slovenskem finančnem trgu v luči pridruževanja EU. Že v času naslednje konference bomo del EU, zato se moramo na to dobro pripraviti. Konferenco bomo odprli s podelitvijo nagrade PORTAL za najboljše odnose z investitorji. V uvodu konference bodo predstavljene aktualne dileme svetovnih borz, zatem nas bosta dr. Kraljič in dr. Vizjak iz dveh svetovalnih hiš seznanila z nekaterimi vidiki vstopa v EU. Osrednji dogodek dneva pa bo zagotovo nastop finančnega ministra dr. Dušana Mramorja, ki je bil pogost predavatelj borznih konferenc. Okrogla miza o perspektivah razvoja slovenskega kapitalskega trga v EU bo gotovo zanimiv zaključek prvega delovnega dne.

Drugi dan konference smo namenili odpiranju skladov, inflaciji, prihodnji vlogi Agencije za trg vrednostnih papirjev ter direktivam EU s področja kapitalskega trga, popoldne pa je namenjeno aktualni temi upravljanja delniških družb ("corporate governance").

Pozabili pa nismo niti na prijetno druženje: oba dneva konference smo pripravili večerna dogodka, na katerih bodo udeleženci konference lahko izmenjali mnenja o obravnavanih temah.

Več o konferenci: www.ljse.si/konferenca


Nazaj