Določili sta izhodišča za združitev in jih potrdili s pismom o nameri, to pa pomeni, da bosta delniški družbi s sedežem na Ptuju združili svoje potenciale na področju pridelovanja kmetijskih pridelkov, vzreje in predelave mesa in izdelkov, ki sta jih že doslej razvijali sami, obe po standardih zdrave in varne slovenske hrane. Več informacij bosta upravi obeh družb posredovali javnosti na tiskovni konferenci, predvidoma konec marca.