Podpis pogodbe med Probanko in Raiffeisen Zentralbank Österreich je zato danes bil svojevrsten poslovni dogodek, tako za Probanko in njeno vodstvo kot tudi za vse njene komitente, ki bodo lahko že v naslednjih tednih začeli s koriščenjem zagotovljenega kreditnega potenciala. Mag. Romana Pajenk, predsednica uprave Probanke, zato danes ni skrivala zadovoljstva, da je Probanki uspel novi in tako kapitalsko kot simbolično pomemben korak k internacionalizaciji njenega poslovanja. Dejstvo, da lahko našim komitentom tako s področja prebivalstva kot s področja gospodarstva odslej zagotavljamo neposredni kreditni potencial za njihove načrte in investicije na mednarodnem trgu in konzorcijskim optimiranjem, je za vse nas, ki sodelujemo v tem poslu, velik korak. Dokazuje, da lahko enakovredno konkuriramo tako za kreditni potencial kot za pogoje njegovega pridobivanja na mednarodnem trgu. Člani in organizator konzorcija, ki je organiziral tokratni posel, že dobro vedo, da so naše vrednote, poslovna filozofija in poslovni profil usmerjeni v prihodnost, kjer bomo zadovoljevali pričakovanja tako okolja, v katerem poslujemo, kot naših sodelavcev. Med svojimi komitenti smo se že uveljavili s fleksibilnostjo, kakovostjo bančnih produktov, zanesljivostjo, odgovornostjo in individualnim pristopom v odnosih z vsemi, ki nam zaupajo svoja sredstva v upravljanje in plemenitenje. Današnji podpis pogodbe o sindiciranem posojilu pa je odraz zaupanja in ugleda, ki ga uživamo tudi med poslovnimi partnerji na strani upravljalcev velikih kapitalskih tokov v tujini, je neposredno po podpisu pogodbe za sindicirano posojilo Probanki v višini 10 milijonov evrov, danes v Mariboru, dejala mag. Romana Pajenk, predsednica uprave Probanke in dodala: >Gre tudi za dokaz, da lahko srednje velika bančna institucija, kakršna je Probanka, s projektnim in pogodbenim sodelovanjem z drugimi, dolgoročno ohranja svojo organizacijsko samostojnost in vrednote, ki so blizu njenim komitentom, organizacijski kulturi in razvojni filozofiji.<

Sicer pa Probanka tudi v letu 2003 nadaljuje uspešno, intenzivno in inovativno delovanje v spletu univerzalnih bančnih storitev. V devetih mesecih letošnjega leta je Probanka dosegla 621 milijonov tolarjev bruto dobička, kar predstavlja že 77 odstotkov načrtovane vrednosti v letošnjem poslovnem letu. Bilančno vsoto je glede na stanje v letu 2002 povečala za 14 odstotkov. Produktivnost na zaposlenega se je v prvih devetih mesecih povečala za desetino v primerjavi s povprečjem v letu 2002. Bilančna vsota na zaposlenega je znašala 386 milijonov tolarjev, kapital banke pa se je letos tudi že povečal za 17 odstotkov. Posojilo, ki ga je za kreditiranje svojih komitentov s področja prebivalstva in gospodarstva Probanka pridobila danes, bo tudi ugodno vplivalo na njeno poslovno dinamiko do konca leta.


Nazaj