POSTOPEK ZA PRIDOBITEV NADOMESTNE IZJAVE O USTREZNOSTI VOZILA Za izdajo nadomestne izjave o ustreznosti vozila je pristojen: Urad za standardizacijo in meroslovje Kotnikova ulica 6, Ljubljana tel.: 01-478-3000 faks: 01-478-31-96 kontaktna oseba: Ema Budnar 1. Pridobitev kopije izjave Najprej je treba pridobiti kopijo izjave o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila. Če ste vozilo kupili pri uradnem uvozniku, kopija dobite pri uradnem zastopniku vozil posamezne znamke ali na Upravni enoti, kjer je bilo vozilo prvič registrirano. V primeru, da je bilo vozilo uvoženo po postopku posamične odobritve, je bila izdana izjava o ustreznosti posamično pregledanega vozila v eni od naslednjih pooblaščenih strokovnih organizacijah:
 • JP LPP d.o.o., Celovška 160, Ljubljana, tel. 01-58-22-460
 • RTI d.o.o., Ptujska cesta 184, Maribor, tel. 02-45-02-600
 • Štajerski avto dom d.o.o., Tržaška cesta 38, Maribor, tel. 02-33-00-500
 • AVTOPLUS d.d., Istrska cesta 55, Koper, tel. 05-61-37-000
 • INŠTITUT d.o.o., Šmartinska cesta 4, Koper, tel. 05-61-05-000
 • TPV RAZVOJ, Kandijska 60, Novo mesto, tel. 07-39-18-160
 • AGROSERVIS d.d., Koroška cesta 58, Murska Sobota, tel. 02-52-11-630
 • AMZS d.d., PE Ljubljana, Celovška 128, Ljubljana, tel. 01-58-90-600
 • PE Celje, Ljubljanska cesta 35, Celje, tel. 03-54-52-077
 • PE Otočec, Grajska cesta 5, Otočec, tel. 07-30-75-120
 • PE Nova Gorica, Cesta IX. Korpusa 48, Nova Gorica, tel. 05-33-34-250.
V tem primeru lahko kopijo prvotne izjave pridobite v pooblaščeni organizaciji, ki je izdala prvotno izjavo. Ustrezni organizaciji boste morali osebno ali po pošti predložiti vlogo za izdajo izjave in ustrezne podatke iz prometnega dovoljenja (lahko pošljete kopijo prometnega dovoljenja). 2. Preklic v Uradnem listu Preklic v Uradnem listu je treba izvesti. Naslov: Uradni list, Slovenska 9, 1000 Ljubljana. Dodatne informacije: tel. 02-200-1861. V primeru, da boste postopek urejali po pošti, morate preko gotovinske nakaznice na naslov nakazati znesek 900 SIT. Na gotovinski nakaznici navedete svoj naslov, ime in priimek ter preklic homologacije št…. Obvezno morate navesti številko izjave, ki ste jo pridobili v postopku, ki je opisan pod št. 1. Kot dokazilo za preklic zadostuje potrdilo o vlogi za preklic ali kopija potrdila o plačilu (na objavo v Uradnem listu, ki lahko traja 14 dni, ni treba čakati). 3. Plačilo pristojbine Plačati morate tudi pristojbino za izdajo nadomestne izjave v višini 2.800 SIT. Št. Žiro računa: 50100-840-061-3044 Namen nakazila: pristojbina za izdajo nadomestne izjave Naslov: USM, Kotnikova 6, 1000 Ljubljana 4. Napišite vlogo Napisati morate še vlogo za izdajo nadomestne izjave, v kateri navedete, da prosite za izdajo nadomestne izjave št…., ker ste jo izgubili, vam je bila ukradena ali podobno. KONČNO Sedaj imate vse štiri dokumente. Treba jih je še dostaviti (osebno ali po pošti) na: USM, Kotnikova 6, Ljubljana (Ema Budnar). In tako vam bodo končno izdali težko pričakovani homologacijski kartonček. Srečno in varno vožnjo!
Nazaj