S&T Jugoslavija priključuje podjetje EKI SOFT

Vse večja usmerjenost skupine S&T v sistemsko intergacijo in v razvoj celostnih rešitev je konec junija botrovala odločitvi o nakupu razvojnega podjetja Eki Soft iz Beograda. Strokovnjaki podjetja Eki Soft bodo še dodatno okrepili know-how družbe S&T Jugoslavija, saj je podjetje na področju svetovanja in razvoja prisotno že dalj časa.

S&T opušča distribucijo

Družba Hermes Plus, ki je del skupine S&T, se umika s področja distribucije strojne računalniške opreme, s čimer dokazuje svojo usmerjenost v sistemsko integracijo in izgradnjo kompleksnih IT rešitev. Konec junija, je po uspešni prodaji HPC-ja v Sloveniji lansko leto, družba Hermes Plus letos odprodala tudi hrvaško podjetje HPC, ki je bilo v njeni lasti.

Z opustitvijo področja distribucije bo družba Hermes Plus svoje razvojne vire skoncentirala na področje sistemske integracije in v razvoj kompleksnih IT rešitev, kar je v skladu s temeljno usmeritvijo skupine S&T. Kupec hrvaškega HPC je hrvaško podjetje za distribucijo Megatrend, ki bo s tem nakupom še utrdilo svoj položaj na trgu distribucije računalniške opreme.

Predsednik nadzornega sveta družbe S&T Karl Tantscher pravi:" Naše zadnje poslovne poteze predstavljajo nadaljne korake k uresničevanju vizije postati vodilni IT sistemski integrator na področju vzhodne in srednje Evrope."


Hermes Plus, ustanovljen leta 1991, je vodilni dobavitelj rešitev informacijske tehnologije na tržiščih Slovenije, Hrvaške, Makedonije, Bosne in Hercegovine ter Jugoslavije. Družba se ukvarja z vpeljavo celovitih rešitev na področju računalniških in mrežnih sistemov, medicinskih sistemov ter s projektnim vodenjem, izobraževanjem, vzdrževanjem in svetovanjem. Družba Hermes Plus ima sedaj preko 330 zaposlenih. V letu 2001 so ustvarili več kot 12,5 milijard tolarjev prometa in 266 milijonov tolarjev dobička.

Družba S&T, ki kotira tudi na borzah Nasdaq Europe in Newex, namerava v okviru svoje dolgoročne vizije postati največji sistemski integrator na področju vzhodne in srednje Evrope. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1993, v okviru svoje dejavnosti pa želijo ustvariti močno prisotnost na lokalnih trgih. Med njihove dejavnosti sodijo sistemske integracije, namestitev rešitev, svetovanje, izobraževanje in podpora uporabnikom. Podružnice in partnerji skupine S&T so prisotni na Slovaškem, Češkem, Madžarskem, Poljskem, v Sloveniji, Jugoslaviji, Bosni in Hercegovini, Makedoniji in na Hrvaškem ter v Rusiji, Ukrajini, Moldaviji, Bolgariji in Romuniji.