30. november 2022 - Na podlagi pogajanj za spremembe Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije, je Trgovinska zbornica Slovenije (TZS) danes, 30. 11. 2022 podpisala spremembe h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije. Na podlagi omenjenih sprememb se bosta s 1. 12. 2022 povišala povračilo stroška prehrane med delom in prevoza na delo in z dela, s 1. 1. 2023 pa tudi najnižje osnovne plače za vse tarifne razrede, določene v KPDTS, delodajalci pa bodo lahko v letu 2023 izplačali regres za letni dopust, ki bo nad zneskom minimalne plače, tudi v nedenarni obliki. Na podlagi sprejetih sprememb se bo s 1. 1. 2023 ukinil dodatek za delo v deljenem delovnem času, KPDTS pa je podaljšana do konca leta 2023. Glede na to, da so s spremembami sprejete ključne zahteve sindikata, ki se nanašajo na finančni del KPDTS, na TZS vztrajamo, da se mora v vmesnem 2-letnem obdobju veljavnosti obstoječe KPDTS na nivoju stroke in v socialnem dialogu, pripraviti nova KPDTS, ki bo podlaga za nadaljnji razvoj slovenske trgovine v prihodnje.

Na podlagi pogajanj za spremembe KPDTS, je TZS dne 30. 11. 2022 podpisala spremembe h KPDTS v obliki aneksa. Na podlagi sprememb se bosta s 1. 12. 2022 povišala povračilo stroška prehrane, ki bo po novem znašal 6,15 EUR za dneve prisotnosti na delu in povračilo stroška prevoza na delo in z dela, ki bo po novem znašal 85 % cene javnega prevoza. S 1. 1. 2023 se bodo povišale najnižje osnovne plače za vse tarifne razrede določene v KPDTS, ki bodo med dejavnostmi, ki imajo sklenjene kolektivne pogodbe, med najvišjimi v gospodarstvu. NOP bodo po novem (primerjava za IV. tarifni razred) na ravni zavarovalništva, pred trgovino bo po višini NOP samo še premogovništvo in elektro gospodarstvo (primerjava za IV. in V. tarifni razred). Delodajalci bodo lahko regres za letni dopust, ki bo nad zneskom minimalne plače, izplačali v nedenarni obliki, pri čemer bodo dolžni ta del regresa zagotoviti v obliki, s katero je delavcu omogočen nakup širokega nabora izdelkov, ki jih potrebuje za zadovoljevanje vsakodnevnih življenjskih potreb. Na podlagi sprejetih sprememb se bo s 1. 1. 2023 ukinil dodatek za delo v deljenem delovnem času, KPDTS pa bo podaljšana do konca leta 2023.

Glede na to, da so s spremembami sprejete ključne zahteve sindikata, ki se nanašajo na finančni del KPDTS, na TZS vztrajamo, da se mora v vmesnem 2-letnem obdobju veljavnosti obstoječe KPDTS na nivoju stroke in v socialnem dialogu pripraviti nova KPDTS, ki bo podlaga za nadaljnji razvoj slovenske trgovine v prihodnje. Samo s tem se bo namreč lahko zagotovil primerljiv konkurenčni položaj trgovcev, ki poslujejo na slovenskem trgu v primerjavi s konkurenti, ki delujejo na sosednjih in evropskih trgih.