Od torka, 21. maja do četrtka, 23. maja 2019 bo v Laškem, v Kongresnem centru Thermana,  potekala že štirinajsta konferenca slovenskih elektroenergetikov. Organizator konference je Slovensko združenje elektroenergetikov CIGRE-CIRED, ki zastopa slovensko elektroenergetiko v dveh velikih mednarodnih združenjih CIGRE (Mednarodni svet za velike elektroenergetske sisteme) in CIRED (Mednarodni forum profesionalnih distributerjev električne energije) ter predstavlja največje nevladno (civilno) združenje elektroenergetikov v Sloveniji.

Predsednik Slovenskega združenja elektroenergetikov CIGRE in CIRED, mag. Marko Hrast je poudaril, da srečanje poleg strokovnega izpopolnjevanja, poglablja poznanstva in izmenjave informacij, kar je nujno za dobro sodelovanje in delovanje elektroenergetskega sistema. Začetek konference bo v torek, 21. maja 2019 ob 9. uri, ko delo začnejo študijski komiteji.  Konferenca je organizirana po standardih mednarodne organizacije CIGRE oziroma evropskih kongresov distributerjev CIRED. Delo bo potekalo v 16 študijskih komitejih CIGRE in 6 študijskih komitejih CIRED. Na konferenco so sprejeti 203 referati, kar je pokazatelj odličnosti slovenske elektroenergetske stroke in pozitiven signal za našo prihodnost.   

Prva mednarodna panelna razprava o uporabi kemičnih hranilnikov v energetiki transport bo v torek, 21. maja 2019 ob 11. uri o novih tehnoloških izzivih v prenosnem omrežju. Slovesno odprtje konference bo v torek, 21. maja 2019 ob 15. uri. Poleg pozdravnih nagovorov bo na programu vabljeno predavanje in podelitev priznanja za življenjsko delo ter plaket za dolgoletno delo na področju elektroenergetike.

Častni govornik na odprtju konference bo državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo mag. Bojan Kumer. Vabljeno strokovno predavanje bo imel prof. Theodor Connor, nekdanji predsednik »Directing committee« CIRED, ki bo predstavil izzive tranzicije energetike v nemških distribucijskih omrežjih. Sledila bo podelitev priznanj elektroenergetske stroke zaslužnim slovenskim elektroenergetikom za njihovo izjemno delo v preteklosti, s katerim bodo zaključili prvi del otvoritvene slovesnosti.

V drugem delu slovesnega odprtja 14. konference bodo vabljeni predavatelji osvetlili ekonomski in regulatorni vidik tranzicije slovenske elektroenergetike. Direktor Elesa, mag. Aleksander Mervar bo predstavil ekonomski pogled v tranzicijo elektroenergetike in prenosnih omrežij, predsednica upravnega odbora ACER dr. Romana Jordan bo predstavila regulatorne izzive elektroenergetike prihodnosti, direktor SODO mag. Matjaž Vodušek pa bo spregovoril o ekonomiki tranzicije distribucijskega omrežja prihodnosti.

V okviru panelnih dogodkov bo v sredo, 22. maja 2019 ob 8.30 uri potekalo tekmovanje študentov elektrotehnike za najboljšo idejo, ob 15. uri bo panel Energetska strategija Slovenije v luči evropskih direktiv in lastnih možnosti, tretji panel bo potekal v četrtek, 23. maja 2019 ob 8.45 uri z naslovom Podatkovna analitika in »big data« v elektroenergetiki.

Na konferenci bodo prisotni razstavljalci. Dogodek je namenjen izmenjavi izkušenj in pridobivanju novih znanj najvidnejših strokovnjakov iz slovenske elektroenergetike.

Tekst: dr. Drago Papler, predstavnik za stike z javnostjo Slovenskega združenja elektroenergetikov CIGRE-CIRED


Nazaj