Ljubljana, 23. 3. 2023 – Ob koncu zime je stanje plinohramov v Evropi dobro, hidrologija ugodna, cene energentov na mednarodnem veleprodajnem trgu pa so po dolgem času padle. V GEN-I zato trenutne okoliščine prepoznavajo kot ugodne za odločitev poslovnih partnerjev za delni nakup električne energije za več let vnaprej.

Na že 15. srečanju partnerjev GEN-I je generalni direktor Skupine GEN dr. Dejan Paravan pojasnil, da je prva usmeritev družbe GEN-I tudi v najzahtevnejšem obdobju pomagati strankam in partnerjem. »Pod svoje okrilje je GEN-I od začetka energetske krize sprejel več kot 50 tisoč odjemalcev, ki so čez noč ostali brez dobavitelja. Na vrhuncu energetske krize GEN-I ni dvigoval cen, s čimer je izpolnil zavezo, da bodo cene električne energije za obstoječe gospodinjske odjemalce kot najranljivejšo skupino odjemalcev ostale enake tudi v času krize,« je poudaril dr. Paravan.

»V lanskem letu smo prišli do točke, ko smo se namesto o ceni zakupa energije začeli spraševati, ali energija za odjem sploh bo na voljo. A najhujše je za nami, zimo smo uspešno prebrodili, zato je zdaj primeren čas za usmeritev pogleda in dejanj v prihodnost. V GEN-I bomo tudi v prihodnje razvijali transparentne partnerske odnose in iskali najboljše rešitve za vse svoje odjemalce. Svojo partnersko zavezo bomo dodatno okrepili tudi s poudarjanjem zelene preobrazbe,« je v uvodu 15. srečanja partnerjev GEN-I poudarila članica uprave GEN-I Andreja Zupan.

Novo poslovodstvo družbe GEN-I, ki je nastopilo 5-letni mandat pred mesecem dni, za prihodnje obdobje napoveduje še aktivnejši razvoj storitev za partnerje, s katerimi želijo nadaljevati začrtano pot zelene preobrazbe. »Izbiro okoljsko sprejemljivejših virov energije in družbeno odgovornih praks od udeležencev elektroenergetskega trga že narekujeta Evropska shema financiranja in splošna finančna javnost, odgovornost dobaviteljev pa je, da svojim strankam omogočijo izbiro storitev in dobave energije iz obnovljivih virov, odjemalce pa sočasno spodbujajo k varčni porabi,« je na srečanju partnerjev GEN-I poudaril član uprave Sandi Kavalič, ki ga veseli, da je strategija razvoja GEN-I že danes v velikem delu skladna z direktivami, ki jih pripravlja Evropska komisija.

Za pospeševanje zelenega prehoda v GEN-I že od začetka leta 2021 svojim odjemalcem v Sloveniji dobavljajo izključno elektriko iz sončne, vodne in jedrske energije. Preko hčerinske družbe GEN-I Sonce so v letu 2022 na strehe slovenskih gospodinjstev postavili več kot 1800 sončnih elektrarn, skupaj pa že več kot 5000. Z razširitvijo poslovnega modela so vodilni ponudnik sončnih elektrarn za poslovne odjemalce in lastnik novozgrajene 17 MW velike sončne elektrarne v Severni Makedoniji. Njihovi načrti za leto 2023 so še bolj ambiciozni tako glede izgradnje večjih sončnih elektrarn širše v regiji kot glede števila malih sončnih elektrarn, ki naj bi ga povečali na 3000 postavljenih naprav v tem letu.

V lanskem letu je Skupina GEN-I ustvarila več kot 4 milijarde evrov prihodkov, kar je največ v njeni zgodovini. Čisti poslovni izid glede na nerevidirane podatke je znašal 29 milijonov evrov, kar je sicer v danih tržnih razmerah nižje od rekordnega rezultata leta prej, vendar nad pričakovanji iz poslovnega načrta. Največ zaslug za uspešno poslovanje gre pripisati aktivnostim na mednarodnem veleprodajnem trgu električne energije in plina, s katerimi se je družba ob ustrezni oceni tveganj pravočasno odzvala na zaostrene razmere na trgu. Skupina GEN-I je rezultate uspešnega poslovanja na mednarodnem trgu v pomembni meri vložila prav v sprejemljive cene za gospodinjske odjemalce.

Kot je bilo poudarjeno na srečanju partnerjev, bo GEN-I sredstva tudi v prihodnje vlagal v razvoj trajnostnih energetskih storitev, ob pomoči katerih bo tudi v prihodnje ne samo učinkovit sogovornik poslovnim 2 partnerjem glede zakupa energentov, temveč prva izbira partnerjem in investitorjem na poti zelenega prehoda k trajnostni energetski oskrbi. Udeležencem srečanja partnerjev so na koncu napovedali še posebno ponudbo za nakup letnih količin električne energije za prihodnja leta.