Združenje izdajateljev radijskih in televizijski programov pri GZS – Medijskih zbornici bo v sredo, 10. aprila 2019, ob 9. uri, v prostorih GZS organiziralo konferenco o vlogi in pomenu radijskih in televizijskih medijev v slovenskem prostoru, zlasti na lokalni in regionalni ravni. Spregovorili bomo o novostih, ki jih prinaša nova oziroma prihajajoča prenovljena  zakonodaja, ki regulira delovanje medijev, o novostih, ki jih prinašajo nove tehnologije ter o drugih izzivih, ki radiodifuzne medije čakajo v prihodnosti.

O zakonskih obveznostih bosta spregovorili dr. Tanja Kerševan Smokvina, državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo RS ter Tina Bizjak Ahačič z Ministrstva za javno upravo RS. O regulaciji in nadzoru se bomo pogovarjali s predsednikom Sveta za radiodifuzijo Alešem Lipičnikom in Tomažem Gorjancem iz AKOSa, o prihodnosti radia pa bo spregovoril Anže Ančimer iz RTV Slovenija. Miha Krišelj, v.d. direktorja direktorata za informatiko pri MJU, bo predstavil izzive, ki čakajo izdajatelje radijskih in televizijskih programov z uvedbo 5 G  omrežja. Udeležencem bodo na voljo na ogled tudi tehnološke novosti, ki jih bodo razstavljala naslednja podjetja: Videoexpert.eu, Slak d.o.o. in  Senna Innovation Factory, osvetlitev za TV in film iz Hrvaške.

Gosti letošnjega srečanja bodo predsednik Hrvaškega združenja radijskih postaj Željko Švenda in predsednik Hrvaškega združenja izdajateljev TV programov Denis MiIkolić, ki bodo predstavili izzive, s katerimi se soočajo njihovi člani. Srečanje bomo zaključili z okroglo mizo, na kateri bomo iskali odgovore na vprašanje, koliko še regulirati medije, da bodo lahko poslovali in bili konkurenčni tudi tujih izdajateljem, ki oddajajo v slovenskem prostoru.

Več informacij

Foto: Ericsson GmbH


Nazaj