Gospodarska zbornica Slovenije se je vseskozi zavzemala za uresničitev projekta 3. razvojne osi, saj ga razumemo kot enega ključnih razvojnih projektov nacionalnega interesa.

Zato sedaj pozdravljamo, da je Ustavno sodišče v postopu ocene ustavnosti in zakonitosti, ki sta ga zahtevala občinska sveta občin Braslovče in Polzela, odločilo, da je uredba o državnem prostorskem načrtu (DPN) za odsek tretje razvojne osi Šentrupert-Velenje skladna z ustavo. 

Iz tega namreč izhaja, da ne vidimo več ovir za dejansko pospešitev dinamike izgradnje celotne trase 3. razvojne osi. Verjamemo, da bo država sedaj izvedla vse nujne ukrepe, da se projekt izvede brez nadaljnjih zakasnitev in omogoči tako gospodarstvu kot prebivalcem na tem območju enakovredne pogoje za razvoj v primerjavi z drugimi slovenskimi regijami.


Nazaj