Podjetje IBM (NYSE:IBM) je včeraj oznanilo začetek že druge misije IBM Corporate Service Corps v Sloveniji. IBM zaposleni bodo s prostovoljnim svetovanjem pomagali tistim projektom, ki podpirajo gospodarski razvoj in podjetništvo, izobraževanje ter socialne storitve.

Gre za drugo misijo IBM Corporate Service Corps v Sloveniji. Omenjeni program, ki spodbuja lokalne vlade, podjetja in voditelje ter njihove pomembne iniciative, pomaga skupnostim po vsem svetu. 15-članska ekipa nadarjenih zaposlenih pri IBM iz ZDA, Mehike, Brazilije, Singapurja, Indije, Malezije in Argentine bo mesec dni preživela v Ljubljani in sodelovala z lokalnimi organizacijami ter pripravila kratko- in dolgoročna priporočila za podporo njihovim osrednjim iniciativam.

Podjetje IBM bo sodelovalo z naslednjimi organizacijami:

Zavod 404 – Ekipa IBM bo poskušala določiti ustrezno organizacijo in potrebne korake, da razširi programe Zavoda 404 na področju STEM (znanost, tehnologija, inženirstvo, matematika) za osnovnošolce, srednješolce in druge učence. Širitev programa na nacionalno raven bo botrovala temu, da bo veliko več učencev izkusilo in uživalo v tovrstnih predmetih in morda razmišljalo o prihodnji zaposlitvi oziroma karieri v tehnoloških in inženirskih sektorjih.

CEED Slovenija – IBM bo preučil in pomagal postaviti ključne sistemske procese in znanja CEED poslovnega modela, da lahko CEED lažje in učinkoviteje uresničuje cilj spodbuditve gospodarske rasti s krepitvijo podjetništva in podpore malim podjetjem v njihovi rasti in internacionalizaciji. Projekt bo omogočil nadaljnjo rast zavoda CEED, hitrejšo aktivacijo podjetnikov pri medsebojni pomoči in sodelovanju kot tudi pri soustvarjanju lokalnega okolja, ki podpira podjetnost in podjetništvo kot pozitivno vrednoto. Projekt ima tudi pomembno mednarodno vlogo, saj bo omogočil prenos modela, ki se je oblikoval v Sloveniji na druge CEED Centre in s tem hitrejšo mednarodno širitev zavoda CEED, kar bo omogočilo slovenskim podjetnikom tudi lažje povezovanje v mednarodnem okolju. 

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja – IBM bo prispeval svoje izkušnje Društvu SOS telefon, da skupaj izdelajo priporočila za učinkovito zbiranje podatkov o žrtvah nasilja, ki so uporabnice in uporabniki storitev pod okriljem Društva SOS telefon. Učinkovito zbiranje podatkov s spremljanjem žrtev nasilja v programih društva, kar bo omogočila podpora IBM strokovnjakov, bo pomembno osvetlilo problematiko nasilja nad ženskami in otroki – in to v letu, ko Društvo SOS telefon praznuje trideseto obletnico svojega delovanja.

Zavod za medgeneracijsko sodelovanje Simbioza Genesis Ljubljana, socialno podjetje – Ekipa IBM želi zavodu Simbioza, ki vključuje vse generacije v digitalno družbo in spodbuja vseživljenjsko učenje,  pomagati poiskati načine za optimizacijo sistemov in metod upravljanja ter nadgraditve trajnostne strategije. Izboljšave bodo zavodu omogočile učinkovitejše sodelovanje z več deset tisoč prostovoljci, udeleženci, koordinatorji in mentorji ter vzpostavile možnosti za uresničitev ogromnega potenciala za izobraževalne in športno-rekreacijske programe ter aktivnosti za starejše in mlade v Sloveniji.

Zaključek druge misije IBM Corporate Service Corps v Sloveniji bo 5. oktobra 2018, ko bodo na sklepnem dogodku predstavljene ključne ugotovitve in priporočila.

IBM Corporate Service Corps je pro bono svetovalna iniciativa, ki pomaga vladam in majhnim podjetjem po vsem svetu naslavljati izzive, povezane s podjetništvom, tehnologijo, upravo in družbo. Podjetje IBM je od začetka izvajanja programa v juliju 2008 poslalo že 4.073 zaposlenih iz 61 držav na misije v 44 držav, kjer le-ti kadri nudijo profesionalne storitve na področju tehnologije, trženja, podjetništva, prava, človeških virov in logistike. To je domnevno največji program te vrste na svetu.


Nazaj