22. maj 2018 - Predstavniki škotskega družinskega podjetja BSW Timber so z današnjim podpisom memoranduma skupaj z ostalimi deležniki projekta naznanili 40 milijonov evrov vredno investicijo v visoko tehnološki lesno-predelovalni center, ki vključuje izgradnjo največje žage v Sloveniji. Revitalizacija proizvodnih prostorov v občinah Braslovče in Šoštanj odpira 170 novih delovnih mest.

Memorandum pomeni pomemben prispevek k uresničevanju akcijskega načrta Les je lep za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do leta 2020. Z gradnjo bodo po potrditvi Občinskega prostorskega načrta in spremembi gradbenega dovoljenja predvidoma začeli septembra 2018. Investicija obsega proizvodne komplekse na treh lokacijah: na Gomilskem bodo postavili visokotehnološki lesno-predelovalni center, ki vključuje izgradnjo največje žage v Sloveniji s kapaciteto razreza 300.000 kubičnih metrov lesa letno, v Šoštanju peletarno in kogeneracijo na lesno biomaso, v Letušu pa proizvodnjo palet in lesene embalaže. Investicija znaša dobrih 40 milijonov evrov. Zagon proizvodnje je predviden v začetku leta 2020 in odpira 170 novih delovnih mest. Že v letu 2019 pa bo potekal odkup lesa od slovenskih žag.

Posodobitev industrije, ki omogoča izkoristek slovenskega potenciala
Martin Gale, predsednik upravnega odbora BSW Timber je poudaril, da družba v Slovenijo prinaša pomembno investicijo, ki bo spodbudila posodobitev slovenske lesno-predelovalne industrije z uporabo sodobne tehnologije in dostopom do svetovnih trgov. »Obseg sodelovanja med obema državama je ogromen, prvotno osredotočen na gozdarstvo in industrijski razvoj različnih lesnih izdelkov. Z obzirom do številnih podobnosti obeh držav, vključno s številom prebivalstva in nacionalnih značilnosti, pa obsega tudi razvoj turizma, naravnih virov in inženirstva, vse s poudarkom na izvozu.«

Memorandum je podpisalo pet deležnikov, Tony Hackney, glavni izvršni direktor BSW Timber, je ob tem izrazil zadovoljstvo nad sodelovanjem vseh vpletenih: »Zgodba je izkaz, kako je mogoče doseči velike stvari in izpolniti strateške cilje, ko sodelovanje med deležniki vodi  h konkretnim dejanjem. Poznamo tehnologijo, poznamo investicijo, iz izkušenj izpeljave projekta v Latviji bomo lahko pospešeno vzpostavili projekt v Sloveniji.«

Predstavitev investicije je zaključil Alex Brownlie, izvršni direktor za komercialo v BSW Timber in predsednik upravnega odbora BSW.SI, ki je povzel, zakaj so izbrali prav Slovenijo: »Največji prednosti Slovenije sta okolje in njeni ljudje. Gradimo posel, ki omogoča pravi izkoristek tega potenciala. Verjamemo, da se bo naša naložba uresničila tako, da bo dosežena širša vrednost na mednarodni in slovenski ravni, tako za gozd in njegove lastnike, kot dobavitelje, zaposlene in kupce. Želimo ustvarjati vrednost v Sloveniji skozi trajnostno uporabo lesa.«

Priložnost za konkurenčnost slovenske lesnopredelovalne industrije
Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je škotski investiciji izrazil dobrodošlico in poudaril, da je les slovenska strateška surovina, ki je ne izkoriščamo dovolj: »Posekamo bistveno premalo glede na možnosti, ki jih imamo. Razlogi so tudi v tem, ker že dlje časa čakamo žago, ki bi zmogla več predelati in prodati. Izvozimo preveč surovine z nizko dodano vrednostjo in jo uvažamo v obliki polizdelkov z višjo dodano vrednostjo. Investicija BSW-ja prinaša novo dodano vrednost, konkurenčnost in dodatna delovna mesta. Vsaka branža lahko v celoti zaživi, če ima vsaj nekaj igralcev, ki povečujejo njeno konkurenčnost.«

Podobnega mnenja je tudi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan, ki verjame, da je takšna investicija eden od pravih načinov, kako se povečuje domačo dodano vrednost: »Slovenska lesna industrija ponovno raste. Vsi ti napori, ki so povezani z gozdom, obrodijo sadove samo, če les predelamo do čim bolj končne obdelave v Sloveniji. Tako se povečuje dodana vrednost in število novo zaposlenih, gospodarske družbe pa ustvarjajo dobiček doma. Boli nas, ko beremo strategije razvoja velikih žag v sosednjih državah, ki pišejo, da imajo v bližini surovino iz Slovenije. Kolonije izvažajo surovine, mi pa to ne želimo biti.«

Poleg podpisnikov memoranduma sta podporo investiciji v živo izrazila tudi župan občine Braslovče Branimir Strojanšek in predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar. Izpostavil je, da del razvoja gospodarstva vidi tudi v povečevanju konkurenčnosti in domačih zmogljivosti s tujimi investicijami. »Prepričan sem, da bo ta investicija pomenila enega od pomembnih kamenčkov v mozaiku, ki ga zdaj gradimo in verjamem, da bo to povečalo konkurenčnost naše lesnopredelovalne industrije ter prineslo veliko dobrega tudi za ostale v tej industriji. Izkoristiti  moramo svoje gozdove, pri tem pa spodbujati tako tuje investitorje kot domače žagarje, da bodo s posodobitvami in razvojem, postajali vedno bolj konkurenčni.«

Deležniki projekta Les je lep
Memorandum o investiciji v visoko tehnološki lesno-predelovalni center so podpisali:
- Tony Hackney, glavni izvršni direktor BSW;
- Alex Brownlie, izvršni direktor za komercialo BSW, predsednik upravnega odbora BSW.SI;
- Boštjan Gorjup, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije;
- Marjan Hren, predsednik Zveze lastnikov gozdov Slovenije;
- Rok Vodnik, član uprave družbe Petrol.

Družinsko podjetje s 170-letno tradicijo v lesnopredelovalni industriji
BSW Timber je škotsko družinsko podjetje z dolgoletno tradicijo v lesnopredelovalni industriji, ki sega v leto 1848. Danes imajo sedem proizvodnih lokacij v Veliki Britaniji in eno v Latviji. Zaposlujejo več kot 1.300 zaposlenih, letno ustvarijo preko 300 milijonov GBP prihodkov. Alex Brownlie, izvršni direktor za komercialo v skupini in predsednik družbe v Sloveniji, je že peta generacija v družini. Martin Gale, predsednik upravnega odbora, je prejemnik naziva poveljnik reda Britanskega imperija, ki ga podeljuje britanska kraljica. Tony Hackney, glavni izvršni direktor BSW, pa je škotski podjetnik leta 2012 po izboru E.Y., ki je naziv prejel za uspešno vodenje in povečanje prometa v skupini za 60 % v štirih letih.

Memorandum najdete v priponki.

Foto: Peter Marinšek


Prenesi