17. 5. 2018 - Javni poziv je odprt od 16. maja do 28. septembra 2018 in je namenjen izboru operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju razvojnih ciljev na območju občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice.

Prijavitelji lahko kandidirajo za sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), z deležem sofinanciranja projektov do 75 odstotkov upravičenih stroškov, ali za sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), z deležem sofinanciranja projektov do 80 odstotkov upravičenih stroškov. Od tega znaša podpora Evropske unije 80 odstotkov in nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna 20 odstotkov.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 607.600,00 EUR, od tega:
- iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: 121.800,00 EUR,
- iz Evropskega sklada za regionalni razvoj: 485.800,00 EUR.

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani LAS Za mesto in vas, podstran Javni razpisi.

Delavnice s predstavitvijo Javnega poziva bodo potekale:
5. 6. 2018, ob 18:00 - sejna soba Občine Domžale, Ljubljanska 69, Domžale
6. 6. 2018, ob 18:00 - sejna soba Občine Vodice, Kopitarjev trg 1, Vodice
7. 6. 2018, ob 18:00 - sejna soba Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode

11. 6. 2018, ob 18:00 - sejna soba Občine Trzin, Mengeška cesta 22, Trzin
12. 6. 2018, ob 18:00 - sejna soba Občine Komenda, Glavarjeva 104, Komenda
13. 6. 2018, ob 18:00 - poročna dvorana Občine Mengeš, II. nadstropje, Slovenska cesta 28, Mengeš

Prijave za udeležbo na delavnicah zbiramo do dneva pred izvedbo delavnice na elektronskem naslovu. Vabljeni k predstavitvi razpisne dokumentacije in pripravi predlogov projektov!

Foto: Messe Berlin GmbH