Ker bo tiskovna konferenca potekala v času borznega trgovanja, bo uprava borze skladno s 44. členom Pravil, zaradi zagotovitve enakomerne obveščenosti investitorjev, pol ure pred začetkom tiskovne konference začasno zaustavila trgovanje z navedenimi delnicami do konca trgovalnega dne.

Ljubljana, 16. oktober 2003


Nazaj