Dandanes je že splošno znano, da se prebivalstvo v Sloveniji stara, zato se delodajalci srečujejo z novimi metodami razvoja kadrov ter se počasi privajajo, da je ključ do uspeha izobraževanje kadra. Starejši zaposleni so zakladnica znanj, ki so jih pridobili tekom svoje kariere in če jih obogatimo z znanjem, ki je domena mladih generacij (predvsem računalniške kompetence, e-pismenost, jezikovne kompetence) smo dobili pravo zakladnico znanj, ki bo z izkušnjami še dodatno doprinesla k uspehu podjetja.

Ne-vlaganje v kadre (torej ne-vlaganje v izobraževanje in usposabljanje) je dolgoročno večji strošek za delodajalca. Izobražen kader porabi manj časa za doseganje enakih ciljev. Vprašati se je torej treba ali je deficit v znanju vreden vložka, ki na dolgi rok prinese rezultate in s tem uspeh podjetja. poleg omenjenega pa je naloga delodajalca in kadrovske službe, da prepozna potencial v starejših in poskrbi, da temu da pravo težo, poskrbi za mentorstvo in nenazadnje črpa iz internih virov.

Tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad sta zaznala potencial v starejših zaposlenih, zato preko projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc ter Svetovanje v izobraževanju pomagata zaposlenim, starejšim od 45 let, z največ IV. stopnjo izobrazbe, da v prvem koraku prepoznajo svoje kompetence in potrebe po njihovem izpopolnjevanju, v drugem koraku pa se dejansko vključijo v izobraževanje in/ali usposabljanje. Oba projekta med drugim izvaja Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana, ki preko projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc omogoča kar 34 brezplačnih programov, ki se jih lahko zainteresirani udeležijo. Udeležencem je na voljo vse od računalniških, jezikovnih do tečaj za razvoj mehkih veščin in komunikacijskih tečajev.

Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana se je udeležil tudi HR poslovnega zajtrka, na tematiko »Porušena demografska slika bo korenito vplivala na trg dela v prihodnosti: Ukrepajte danes in se izognite kadrovskemu deficitu čez 5 let!«, ki ga je organiziral portal Mojazaposlitev.si. Med govorci, ki so svoj pogled na staranje delovnega prebivalstva delili z več kot 100 predstavniki tako večjih kot tudi manjših podjetij iz celotne Slovenije je bil tudi direktor Javnega zavoda Cene Štupar –Centra za izobraževanje Ljubljana mag. Bojan Hajdinjak, ki je v svojem predavanju poudaril, da je prihodnost v gradnji splošnih kompetenc, ki so nato podlaga za nadgradnjo specifičnih kompetenc. Glede na napovedi, se bomo Slovenci še naprej soočali s staranjem prebivalstva in bo vključevanje starejših zaposlenih moralo postati logičen korak pri prenosu znanj na mlajše generacije. Tako se bosta generacija x in generacija y (ter generacija milenijcev) naučili sodelovanja in strpnosti in to vse v luči razvoja in nadgradnje splošnih in specifičnih kompetenc, kar bo pripomoglo k osebnemu uspehu in nenazadnje uspehu podjetja.

www.cene-stupar.si


Nazaj