Svet finančnih storitev doživlja hitre spremembe in razvoj – novi akterji, spremembe vedenja potrošnikov in ogromna količina novih zakonodajnih ukrepov povzročajo bistvene spremembe v bančnem sektorju.

Kot je v svojem blogu zapisal Novica Ninić, vodja prodaje za področje integracije in razvoja oblaka pri IBM za Srednjo in Vzhodno Evropo, potrošniki bančnih izdelkov in storitev še nikoli niso bili tako spletno in digitalno ozaveščeni in od svojih finančnih ustanov, ki za mnoge predstavljajo vseživljenjskega partnerja, pričakujejo spletne storitve ter možnost dostopanja do storitev kjerkoli in kadarkoli.

Spletno bančništvo v Jugovzhodni Evropi (JVE) je v porastu in večina bank v regiji je že predstavila in začela s promocijo svojih spletnih bančnih platform. Stranke imajo na voljo jasno izbiro in tehnologija je trenutno tisti dejavnik, ki podjetja medsebojno ločuje in jim omogoča konkurenčno prednost na tržišču.

Skupna poraba za IKT v Srednji in Vzhodni Evropi (SVE) – vključno z državami JVE – bo tudi v prihodnje ohranila pozitiven trend ter bo leta 2019 po napovedih iz dokumenta Worldwide Semiannual IT Spending Guide: Industry and Company Size, ki ga je izdala organizacija International Data Corporation (IDC), dosegla 127,3 milijarde dolarjev. Pri porabi za potrebe IKT, na področju vertikalno povezanih podjetij prednjačijo telekomunikacijska podjetja in banke. Banke investirajo v digitalizacijo in avtomatizacijo procesov kot odziv na konkurenco ter obenem razvijajo funkcionalnost, ki izboljšuje uporabniško izkušnjo, kot so digitalno vključevanje strank (digital onboarding), instant posojila in kognitivno svetovanje. (1*)

Menim, da bo tehnologija ostala v središču pozornosti finančnih ustanov vseh velikosti tako v letu 2019 kot tudi kasneje. Vodilna bančna podjetja bodo še nadalje uvajala nove tehnologije, kot so robotska obdelava, avtomatizirano rudarjenje podatkov in napredna analitika; uporabljala umetno inteligenco (UI) za boj proti finančnim kaznivim dejanjem; posodabljala infrastrukturo; in zagotavljala visoko prilagojene izkušnje ter storitve za specifične potrebe uporabnikov – vse to v varnem okolju.

IBM je danes na srečanju THINK South East Europe Summit objavil imena številnih bančnih ustanov iz regije, ki so podjetje zaprosila za pomoč pri ustvarjanju digitalnih storitev najvišje kakovosti za uporabnike:

Bankart, slovenski ponudnik plačilnih storitev, je v sodelovanju z IBM izgradil odprto bančno platformo, ki izpolnjuje zahteve nove EU Direktive o plačilnih storitvah (PSD2). Skupaj z IBM bo Bankart enajstim slovenskim bankam ponudil enotno platformo PSD2 za zagotovitev skladnosti z novo zakonodajo ter jim omogočil digitalizacijo ob hkratni vpeljavi pristopa odprtega bančništva.

· Na Hrvaškem je IBM vzpostavil sodelovanje z Zagrebačko banko (ZABA) z namenom pospešiti uvedbo novih storitev za svoje poslovne uporabnike in zasebne stranke. ZABA je sprejela prakse DevOps za avtomatizacijo uvajanja temeljnih poslovnih aplikacij z uporabo IBM UrbanCode Deploy, ki podjetjem omogoča hitro in kakovostno izgradnjo, preizkušanje, nameščanje in nadzor nad aplikacijami. Kot rezultat je Zagrebačka Banka pospešila razvoj, hitrost in kakovost aplikacij ter je sposobna hitrejšega razvijanja in uvajanja novih storitev za nadaljnje izboljšanje uporabniške izkušnje.

· Slovenska finančna NLB Skupina, z registriranim sedežem v Sloveniji in ekskluzivnimi strateškimi cilji v JVE, je z IBM podpisala sporazum o storitvah za pospešitev preobrazbe načina upravljanja s podatki. NLB bo izgradila platformo za upravljanje podatkov s celovito integracijo in zmogljivostmi UI, s čimer bo poslovnim in IT-uporabnikom banke v vseh oddelkih omogočila sprejemanje bolj informiranih odločitev ter celostni pogled na podatke podjetja, vključno s strukturo in nestrukturiranimi podatki iz notranjih in zunanjih virov (družbeni mediji, spletne strani itd.). Rešitev združuje tehnologije in storitve podjetja IBM ter podatke banke za zagotavljanje sodobnega upravljanja podatkov in napredne analitične rešitve.

· Skupina OTP s sedežem na Madžarskem svoje globalne finančne storitve v JVE izvaja s pomočjo nacionalnih podružnic, kar je posledica različnih ekonomskih in pravnih zahtev v posameznih državah. Oddelek skupine za raziskave in razvoj uporablja najsodobnejše rešitve, kot sta UI in Blockchain, na odprtokodnih tehnologijah, kot so strežniki IBM OpenPower, ter tako omogoča doseganje polnega potenciala tehnologije, zagotavlja hitrejši prihod novih storitev na trg ter uspešno in učinkovito upravlja s svojim poslovanjem.

· V Bolgariji je banka DSK Bank izbrala IBM SPSS za pospešitev storitev za stranke in nadzor nad tveganjem s hitrimi ter natančnimi ocenami kreditnega tveganja. SPSS postopek odobritve posojila v povprečju opravi okoli šestkrat hitreje in tako skrajša čas potreben za odobritev na samo nekaj minut. Boris Ederov, vodja oddelka za oceno tveganja v banki DSK, je dejal: »IBM SPSS igra ključno vlogo pri digitalni preobrazbi banke DSK. Odobritev potrošniških posojil je bistven prvi korak, obstaja pa tudi ogromen potencial za vključitev napovedne analitike v druge ključne procese, kot so zadrževanje strank in priporočila za izdelke. S ponujanjem enotne platforme za vse procese ocenjevanja tveganj in odločanja, nam SPSS ponuja trdne temelje za prihodnjo rast.« DSK Bank je IBM Cloud leta 2017 izbrala za upravljanje svojih temeljnih bančnih sistemov.

Bolgarska banka UniCredit Bulbank se je na IBM Security obrnila s prošnjo za pomoč pri reševanju izzivov, kot sta skladnost in zaščita podatkov pred notranjimi in zunanjimi grožnjami. Roberto Furesi, vodja oddelka za varnost pri Unicredit BulBank, je dejal: »Varnost je skupinska naloga, ki vključuje celotno organizacijo. Prav vsak igra vlogo pri zagotavljanju varnosti.«

· Družba Banca Intensa iz Srbije je izbrala platformo IBM API Connect, ki omogoča inovacije z odklepanjem potenciala notranjih aplikacij in podatkov. Platforma podjetju pomaga pri širjenju na nove trge in pridobivanju novih tokov prihodkov, ki presegajo tradicionalno poslovanje družbe ter tako omogočajo pridobivanje konkurenčne prednosti ter spodbujajo inovacije. 

· Banka Societe Generale Srbija je optimizirala in avtomatizirala svoje procese poznavanja strank (Know Your Customer) in tako izboljšala kakovost podatkov, izvedla postopke skrbnega pregleda poslovanja in skrajšala čas potreben za digitalno vključitev novih strank. Kot rezultat projekta avtomatizacije procesov lahko banka sedaj zagotovi 5-10-krat hitrejšo izvajanje digitalnega vključevanja strank, potrdi, da je njihov portfelj strank v skladu z nacionalnimi in skupinskimi predpisi družbe Societe Generale ter izpolnjuje srbsko zakonodajo na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Novi optimizirani procesi banke potekajo na platformah IBM Business Automation Workflow in IBM Integration Bus, kar omogoča preprostost pri izvajanju sprememb zakonodaje, prepoznavanje ozkih grl in zanesljivo poročanje.

· Raiffeisen Romunija je izbrala pomočnika IBM Watson Assistant, storitev v oblaku IBM Cloud, za poustvaritev svojega oddelka za človeške vire in sicer tako, da je izdelala inovativnega virtualnega agenta, ki zaposlenim v banki pomaga pri reševanju vprašanj iz področja človeških virov in zaposlenim omogoča takojšen dostop do ustreznih informacij. Poleg pogosto zastavljenih vprašanj se bo virtualni agent v bližnji prihodnosti vključil tudi v notranje sisteme banke za dinamično nudenje pomoči zaposlenim, ko gre za prilagojene vsebine, kot sta prošnja za dopust in ustvarjanje dokumentov po meri za zaposlene. Vse interakcije uporabnikov potekajo v romunščini, pomočnik IBM Watson Assistant pa je bil deležen skupnega usposabljanja s strani enotne ekipe strokovnjakov Raiffeisen in IBM.

Zgoraj zapisano odraža spreminjajoče se okolje panoge finančnih storitev in vodilni položaj tehnologije podjetja IBM. Nobeno drugo podjetje ne podpira večjega deleža svetovne bančne infrastrukture. Danes vodimo zaledne pisarne za 90 % svetovnih bank, obenem pa 19 izmed prvih 20 bank in finančnih institucij na seznamu Fortune 500 uporablja IBM Cloud. Na IBM se zaradi našega tehnološkega znanja, vključno z oblaki, UI, varnostjo, glavnimi računalniki, blockchainom in kvantnimi tehnologijami obrača več bank kot kadarkoli poprej z željo po pomoči pri izpeljavi sprememb za svoje poslovne modele, ki jih poganjajo spreminjajoče se zahteve potrošnikov, nove oblike konkurence in vse obsežnejše zakonodajne zahteve.

IBM Banking and Financial Markets Solutions

1* Telecommunications and Banking Drive ICT Spending in Central and Eastern Europe in 2018, po podatkih IDC, 19. julij 2018


Nazaj