Več kot 35.000 delovno aktivnim prebivalcem osrednjeslovenske regije, ki so zaposleni, starejši od 45 let in z največ peto stopnjo izobrazbe, so s tem mesecem na voljo brezplačna svetovanja in izobraževanja. »Med ljudmi se pojavljajo razlike v stopnji izobraženosti in obvladovanju znanj, kar lahko vodi v osebne stiske in občutek neobvladanja situacije. Prav zato je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport finančno podprlo dva projekta – projekt za svetovanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja ter projekt brezplačnih izobraževanj in usposabljanj,« pripoveduje Albert Štrancar, direktor CDI Univerzum, ki je nosilec konzorcija, oblikovanega v Ljubljanski urbani regiji.

Svetovanja, ki bodo potekala vse do leta 2022, izvajajo trije člani konzorcija – CDI Univerzum, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana in Cene Štupar. Vanje se lahko vključijo posamezniki iz 25 občin Ljubljanske urbane regije. »Svetovanje posamezniku omogoča dostop do informacij o možnostih izobraževanja ter usposabljanja in je pomembna motivacijska komponenta odločanja za izobraževanje. Ob pomoči svetovalcev lahko posameznik analizira svoje potrebe po izobraževanju, se odloči o nadaljnjem razvoju kariere, načrtuje izobraževanje in izdela tudi svoj portfolio oziroma zbirno mapo,« pravi Jasna Kržin Stepišnik, direktorica BIC Ljubljana.

Takšna brezplačna svetovanja so na voljo tudi podjetjem, pojasnjuje Kržin Stepišnikova: »Predvsem tista manjša, ki nimajo zaposlenega kadrovika, lahko tukaj dobijo nasvete o in analizi potreb po izobraževanju.«

Izbrana ciljna skupina, ki bo dlje ostajala na trgu dela, se v povprečju manj izobražuje in se pogosteje sooča z mankom znanj na določenem področju. »Ravni posameznikovih spretnosti in njegovih uspehov v življenju sta tesno povezani«, poudarja Bojan Hajdinjak, direktor Javnega zavoda Cene Štupar. V okviru projekta izobraževanj, ki bo sprva potekal tri leta, posameznik lahko okrepi različna znanja, še doda: »Na voljo so formalna in neformalna izobraževanja. Slednja med drugim vključujejo računalništvo, tuje jezike, slovenski jezik za tujce, zdravje na delovnem mestu, komunikacijo, motivacijo, reševanje konfliktov in prilagajanje spremembam. Izvajamo pa tudi izobraževalne vsebine, ki jih prilagodimo potrebam posameznih podjetij – voznik avtobusa se na tečaju recimo lahko nauči uspešnega komuniciranja z zahtevnimi in nevljudnimi potniki.«

Tovrstna izobraževanja – s formalnimi ljudje lahko pridobijo tudi različne certifikate alinacionalno poklicno kvalifikacijo – sicer potekajo po vsej Sloveniji. Vanje so svoje zaposlene vključili v podjetju Skaza, ki je že 39 let del razvoja Šaleške doline in zaposluje več kot 310 ljudi. »Izobraževanje zaposlenih je pomembno, saj pripomore k večji stopnji njihove samozavesti. Povezali smo se z ljudsko univerzo in ta izobraževanja omogočamo vsem, ki imajo največ peto stopnjo izobrazbe, ne glede na njihovo starost,« pove Barbara Kitek, vodja skupnih služb v Skazi.

Oba projekta poleg ministrstva podpira tudi Evropska unija. Po pričakovanjih konzorcijev – v Sloveniji se jih je izoblikovalo 15 – naj bi bilo v svetovanje vključenih najmanj 20.000 posameznikov. Od tega naj bi se jih vsaj 75 odstotkov vključilo tudi v izobraževanja, ki jih v Ljubljanski urbani regiji izvaja 11 organizacij: DI Univerzum, BIC Ljubljana, Glotta Nova, Agora in Center za poklicno usposabljanje, Cene Štupar, B2, Micro Team, Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, Srednja ekonomska šola Ljubljana in Mednarodni center za prenos znanja.

Večja ogroženost zaposlitve, socialna izključenost, večje tveganje revščine in slabša kakovost življenja so nekatere dolgoročne posledice neizobraženosti. V to, da je nenehno nadgrajevanje znanj pomembno tako na poklicni kot tudi osebni ravni, pa je prepričana tudi Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic: »Včasih je 45. leto starosti pomenilo tudi zadnja leta v službeni karieri. Z dvigom upokojitvenih starosti –vse do 65 leta ali celo več – pa so starejši zaposleni v precepu. Lahko bodisi stagnirajo in čakajo na upokojitev, ali pa se odločijo postati in ostati bolj kompetentni in s tem tudi lažje zasedejo ali pa ohranijo svoje delovno mesto.«

Z delavnicami, tečaji in izobraževanji bodo starejši zaposleni osvojili dodatna znanja in bodo lažje sledili spremembam v okolju, pojasnjujejo člani konzorcija. »S projektom želimo produktivna, izboljšajo se kakovost in organizacija dela ter medsebojni odnosi, prav tako se poveča pripadnost podjetju.

CDI Univerzum ljudem v vseh življenjskih obdobjih že skoraj 60 let približuje potrebna znanja in s tem uresničuje idejo o vseživljenjskem učenju. Za danes že močno razširjeno ponudbo izobraževalnih programov skrbi več kot 10 zaposlenih in več kot 100 zunanjih strokovnih sodelavcev.

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana je ustanova z več kot 160-letno tradicijo, ki združuje štiri šole – Gimnazijo in veterinarsko šolo, Živilsko šolo, Višjo strokovno šolo in Medpodjetniški izobraževalni center. Poleg javno veljavnih programov ponujajo široko paleto različnih neformalnih programov za mlade in odrasle.

Javni zavod Cene Štupar je organizacija, ki že več kot 50 let skrbi za izobraževanje odraslih. V zadnjih desetih letih so velik korak naredili na področju srednješolskega izobraževanja za odrasle, prav tako imajo veliko formalnih in neformalnih programov za vse generacije.

Prilagamo tudi zvočne posnetke z izjavami Alberta Štrancarja, Bojana Hajdinjaka, Jasne Kržin Stepišnik in Barbare Kitek.

Opis fotografije (od leve proti desni): Barbara Kitek, Jasna Kržin Stepišnik, Albert Štrancar, Bojan Hajdinjak, Vlasta Nussdorfer, foto Borut Cvetko

Foto: Borut Cvetko / Mediaspeed