Bled, 3. september 2019 – Center energetsko učinkovitih rešitev (CER) in Fundacija monaškega princa Alberta II. (The Prince Albert II of Monaco Foundation) sta na 14. Blejskem strateškem forumu podpisala sporazum, ki predstavlja temelj za sodelovanje na področju reševanja podnebno energetskih izzivov. Namen sporazuma je vzpostavitev učinkovitega sodelovanja na poti do uresničevanja skupnih ciljev ter razvijanje komplementarnih in sinergijskih dejavnosti na področju trajnostnega razvoja.

Sporazum nadgrajuje dosedanje sodelovanje in izmenjavo informacij med zavodom CER in Fundacijo monaškega princa Alberta II. Podpisali so ga H.E. Bernard Fautrier, podpredsednik in izvršni direktor Fundacije monaškega princa Alberta II., mag. Rok Vodnik, predsednik zavoda CER, in Gregor Benčina, podpredsednik zavoda CER.

H.E. Bernard Fautrier, podpredsednik in izvršni direktor Fundacije monaškega princa Alberta II.: »Podpis sporazuma je izjemna priložnost in predstavlja pomemben začetni korak pri skupnem naslavljanju trajnostnih vprašanj. Ubežati moramo ogljični družbi in se premakniti k bolj trajnostnemu načinu življenja z znižanjem ravni naših vsakodnevnih emisij. S povezovanjem s slovenskim partnerjem postajamo še bolj ozaveščeni o možnih rešitvah, ki bodo krojile našo prihodnost. Ob tej priložnosti smo v živo spoznali tudi dva primera dobre prakse v Sloveniji, ki jih bomo skušali prenesti v monaško družbo.«

Gregor Benčina, podpredsednik zavoda CER: »Partnerski sporazum s Fundacijo monaškega princa Alberta II. je izjemen korak, kajti s tem se potrjuje pravilna usmeritev CER-a v zadnjih nekaj letih. Ob tem se odpirajo nove možnosti in priložnosti za še večjo aktivnost na tem področju, tako slovenskih podjetij kot tudi tistih, ki slovensko tržišče smatrajo kot potencialno tržiče. Vsekakor je tematika sodelovanja s fundacijo tista, ki bo v prihodnje kreirala nove konkurenčne prednosti slovenskih podjetij in tudi odpirala vrata marsikje v tujini.«

Rezultat podpisa omenjenega dokumenta je oblikovanje stalnega odbora za sodelovanje in skrb za mednarodne projekte, ki jih bosta organizaciji skupno podpirali. S podpisom sporazuma si obe organizaciji prizadevata za tehnično, znanstveno in metodološko sodelovanje, ki bo omogočilo združevanje ali izkoriščanje posebnega strokovnega znanja in izkušenj pri izbiri, spremljanju in ocenjevanju projektov. Prav tako bosta sodelovali pri komuniciranju skupnih vsebin, pripravi skupnih orodij za komunikacijo, kapitalizacijo in razvoj znanja ter pri izmenjavi izkušenj na konferencah, okroglih mizah in simpozijih o temah, ki se nanašajo na glavna področja dejavnosti obeh partneric.

Center energetsko učinkovitih rešitev (CER) letos kot institucionalni partner sodeluje na poslovnem delu Blejskega strateškega foruma.

Opis prve in druge fotografije (od leve proti desni si sledijo): mag. Rok Vodnik, predsednik zavoda CER, H.E. Bernard Fautrier, podpredsednik in izvršni direktor Fundacije monaškega princa Alberta II., Gregor Benčina, podpredsednik zavoda CER.

FOTO: Mediaspeed, Luka Kotnik


Nazaj