Ljubljana, 6. avgust – Vsak prvi petek v avgustu - letos je to 7. avgust - že skoraj povsod po svetu praznujejo mednarodni dan piva. Poslanstvo praznika je poklon ustvarjalcem piva in vsem, ki v sklenjeni verigi poskrbijo, da je na koncu ta najbolj priljubljena nizko alkoholna pijača tudi primerno postrežena. To je praznik pivovarjev, hmeljarjev, dobaviteljev in lastnikov pivnic, barov, gostiln, restavracij. Letos si želijo, da praznovanje nosi sporočilo medsebojne povezanosti in si prizadevajo za ponovno vzpostavitev pretrganih vezi ter podporo celotni verigi vrednosti. Pivovarsko panogo je pandemija zelo prizadela. Ne glede na številne aktivnosti, pa najpomembnejše ostaja njihovo trajno sporočilo o varovanju zdravja in s tem zmernem ter odgovornem pitju.

Tudi mednarodnemu dnevu piva letos daje pečat globalna pandemija COVID-19. A ta nikakor ne zmanjšuje pomena in poslanstva praznika. Prav nasprotno. Odpira vsebine, ki so se osvetlile prav zaradi posledic “zastoja sveta”. Povezovanje, ki ga pivo s svojo priljubljenostjo tako izrazito odraža povsod po svetu, med ljudmi, družinami, prijatelji, kmeti, dobavitelji, distributerji, lokali, restavracijami, je bilo zaradi ukrepov zajezitve širitve bolezni pretrgano tako na nacionalni kot tudi na mednarodni ravni. Zato pivovarji prav z letošnjim mednarodnim dnevom piva stopajo v ospredje z jasnim sporočilom, da je čas za ponovno povezovanje. Želijo biti povezovalci “od njive do potrošnika”, v želji za čim prejšnje zeleno okrevanje gospodarstva in trajnostno naravnano strategijo. Povezani v Evropskem združenju pivovarn, tudi slovenski pivovarji sporočajo, da je čas, za #PONOVNOSEPOVEŽIMO (ang. #RECONNECT).

Pivovarji Evrope, tudi slovenski, predlagajo rešitve
Eden od najbolj prizadetih storitvenih, turističnih sektorjev je tudi tako imenovana HoReCa ali segment hotelirstva in gostinstva, ki vključuje restavracije, bare, pivnice, kavarne in druge lokale, med katerimi so številna mala in mikro podjetja. Na ravni EU je zaradi zaprtja obratov ogroženih okoli šest milijonov delovnih mest. Zaradi več mesecev zaprtih restavracij in gostinskih obratov se je pivovarjem občutno zmanjšal obseg povpraševanja in s tem tudi prodaje. Okoli tretjina prodanega piva namreč pride do kupca prav prek gostinstva in tega prek trgovskih poti ni mogoče nadomestiti. Za mnoge pivovarje se je torej pomembna ali celo edina pot na trg prekinila preko noči. Vse pivovarje, tudi slovenske – teh je v Sloveniji preko 100, v EU pa preko 10.000 - je pandemija močno prizadela.

V Združenju slovenskih pivovarn pozdravljajo ukrep, ki ga je sprejela vlada v obliki turističnih bonov, saj si je z domačim turizmom - po prvotnem popolnem zaprtju - posledično nekoliko opomogla tudi gostinska dejavnost. A ne v obsegu, kot je verjetno bilo pričakovano, zato je glede na negotovost prihajajočega obdobja že danes potrebno razmisliti o nadaljnjih korakih, predvsem v smeri učinkovitih sistemskih rešitev, ki bodo vodile v varno in vzdržno okrevanje gostinskega segmenta in celotne verige vrednosti.

Pivovarji povezani v močno evropsko združenje (ang. The Brewers of Europe), so Evropski komisiji že podali predlog, ki je takšnim argumentom naklonjena. Ob mednarodnem dnevu piva slovenski pivovarji predlog - ki zajema znižano stopnjo DDV v prometu s HoReCa segmentom, nadaljevanje podpore pri zagotavljanju likvidnosti ter znižanje trošarin na pivo, še posebej tista z nizko vsebnostjo alkohola - prenašajo tudi na domače odločevalce, saj bi na ta način pripomogli k trajnostni revitalizaciji gostinstva in razvoj pivovarstva v prihodnje. Izračuni namreč potrjujejo, da pivo, ki pride do kupca prek gostinske storitve, ustvarja veliko večjo vrednost za poslovne in davčne prihodke, kot prek maloprodajnih kanalov. Podrobneje o predlaganih ukrepih je zapisano v povezavi TUKAJ.

Predsednik Združenja slovenskih pivovarn Jernej Smolnikar ob mednarodnem dnevu piva pravi: “Vsem pivovarjem sveta in tistim, ki poskrbijo, da je naš izdelek na koncu spoštljivo postrežen ter ljubiteljem piva najprej iskreno čestitam ob našem prazniku piva. Ob tem ne morem mimo ključnih sporočil, ki jih slovenski pivovarji naslavljamo na pristojne institucije. V času, ki marsikaterega od naših članov in partnerjev postavlja na tanko črto preživetja ali zaprtja dejavnosti, je pomembno, da se še bolj povežemo, si izmenjujemo znanje in izkušnje ter oblikujemo jasna priporočila o tem, kako podpreti gostinstvo in pivovarstvo v okviru zelene obnove in trajnostnega razvoja. V teh časih moramo bolj kot kdaj koli prej zagotavljati prožnost pri organizaciji našega dela, a hkrati bolj kot kdaj koli prej potrebujemo stabilne, zanesljive dolgoročne rešitve, ki bodo v okviru okrevanja gostinstva omogočile tudi nadaljnji razvoj pivovarstva”.

Tudi v luči dejstva, da Slovenija postaja Evropska gastronomska regija 2021, si slovensko pivo zasluži najboljšo pozicijo – enakovredno in ob boku vsem slovenskim dobrotam v odlični gastronomski ponudbi Slovenije. Odličnost, raznolikost in kreativnost slovenskega piva mora dobiti priznanje najprej doma, da se bodo pivovarji lahko uspešneje uveljavljali tudi na mednarodnem trgu. Letos v Sloveniji zaradi varovanja zdravja pivovarji ne bodo organizirali množičnih praznovanj. Kljub temu je prav, da je pivu na praznični dan namenjeno nekaj več pozornosti. Zato naj bo praznovanje radostno, a zmerno.

Združenje slovenskih pivovarn, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS, podpira in se dosledno zavzema za zmerno in odgovorno pitje.

Vesel mednarodni dan piva!


Nazaj