Na IEDC-Poslovni šoli Bled se je včeraj končal tradicionalni mednarodni kadrovski forum. Tema letošnjega dogodka, ki se ga je udeležilo 100 kadrovskih, izobraževalnih managerjev in strokovnjakov iz 12 držav in 80 podjetij je bila: “HR Leaders as Catalysts for Change: Culture, Mindset, Performance”.

Prof. dr. Danica Purg, predsednica in dekanja IEDC-Poslovne šole Bled, je v svojem uvodnem govoru povedala: »IEDC - Poslovna šola Bled je bila ustanovljena pred 33 leti. Od začetka delovanja smo  poudarjali ključno vlogo kadrovskih menedžerjev v organizacijah. Kadrovski vodje so naši najpomembnejši partnerji pri razvoju programov in vsebin, ki zagotavljajo znanje, ki je nujno potrebno za soočanje z izzivi, s katerimi se srečujejo njihove organizacije. Misija IEDC je da svoje udeležence navdihuje in jim nudi prostor za refleksijo.«

Osrednji govorec na dogodku je bil prof. Manfred Kets de Vries (naslovna fotografija), ki sodi med najvplivnejše poslovne mislece na svetu in je eden prvih raziskovalcev v menedžmentu, ki črpajo navdih iz psihoanalize. Je predstojnik Mednarodnega centra za voditeljstvo na poslovni šoli INSEAD in ustanovitelj svetovalnega podjetja The Kets de Vries Institute. Njegova osebna misija je, da pomaga organizacijam, na vseh nivojih, da postanejo t.i. »avtentizootične« organizacije - sanjsko delovno mesto, v katerih bi vsi radi enkrat delali! Tam so voditelji skromni, navdihujoči, dobri poslušalci in dajejo možnost odločanja vsem zaposlenim. »87% zaposlenih po svetu ni dovolj angažiranih na delovnih mestih. Mnogo vodilnih kadrov ne pozna samih sebe in svojih sodelavcev in zato ne znajo svojega tima spodbuditi, da dela po najboljših močeh. Voditeljstvo izhaja iz nas samih!«, je poudaril prof. de Vries.  

Na forumu smo imeli možnost spoznati nekaj primerov dobrih praks pri uvajanju sprememb. Nataša Bazjak Cristini, regionalna HR-direktorica v Atlantic Grupi in kadrovska menedžerka leta 2019, je z udeleženci foruma delila zgodbo združevanja Droge Kolinske z Atlantic Grupo in kako so izvedli strategijo zadržanja ključnih kadrov. Takrat, pravi gospa Bazjak Cristini, so ustvarili novo kulturo podjetja. Pri uvajanju sprememb moramo najprej razumeti zakaj so potrebne in zaposlene navdihniti za njih. Ključno je, da spremembe izvedemo sami, da nove smernice upoštevajo vsi in da "vsi pojemo isto pesem in hodimo v isto smer."

Sara Isakovič, slovenska plavalka in strokovnjakinja za pozitivno psihologijo je razložila kako naši možgani mehansko težko sprejemajo spremembe, ampak obstajajo številne metode kako lahko naše reakcije spremenimo, npr. meditacija, vizualizacija in fizična aktivnost. »Sami si zastavite svoje cilje. To je odločilno za doseganje pozitivnih sprememb.«

»V današnjem kompleksnem času je eno gotovo. Živimo v času nemirov. Kot je nekoč dejal Peter Drucker: Največja nevarnost v nemirnih časih ni turbulenca; ampak delovati z včerajšnjo logiko. Ker nenehno slišimo, da 70-80% poslovnih preobrazb ne uspe, moramo spremembe uvajati z novo logiko in se od transformacije sprememb na področju procesov in struktur usmeriti tudi na spreminjanje nas samih, naše miselnosti in vedenja.« je zaključila dr. Alenka Braček Lalić, prodekanja za področje raziskav na IEDC-Poslovni šoli Bled.

Konferenca je uspešno zaključena in se veselimo prihajajočih sprememb. Vabimo vas, da se nam pridružite na Predsedniškem forumu, ki bo 8. novembra na IEDC.


Nazaj