Novo mesto, 5. junij 2018 - Danes je na Otočcu potekal dogodek Dan inovativnosti in podelitev priznanj za inovacije Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine (GZDBK) za leto 2018. Na letošnji razpis za najboljše inovacije GZDBK je prispelo 17 inovacijskih predlogov, ki so jih pripravili inovatorji iz 12 podjetij.

Prispele predloge je ocenila 7-članska komisija za ocenjevanje inovacij, ki deluje v okviru Sekcije za kakovost in inovativnost in jo sestavljajo: Krunoslav Šimrak, TPV d. o. o. (predsednik komisije), prof. dr. Odon Planinšek, mag. farm., UL, Fakulteta za farmacijo, izr. prof. dr. Simon Muhič, UNM, Fakulteta za strojništvo, Mitja Pelko, Krka, d. d., Novo mesto, Bernarda Bevc Bukovec, Adria Mobil, d. o. o., Novo mesto, Marjan Hosta, Iskra PIO, d. o. o., mag. Andrej Dobrovoljc, Razvojni center Novo mesto, d. o. o.

Za podjetja in posameznike, ki so letos v sklopu razpisa Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine prijavili svoje inovacije, je inovativnost predvsem osnovni temelj konkurenčnosti, ki jim omogoča prvi korak do razvoja izdelka oziroma preboj na trge znotraj regije, države ter na koncu tudi globalno prisotnost.

Predlogi inovacij, ki so letos prispeli na razpis, izstopajo predvsem zaradi svoje pestrosti, razmišljanja inovatorjev in vključevanja vseh področij gospodarstva. Predlagane inovacije so plod tako idej inovatorjev podjetij, ki so že globalno prisotna in z inovacijami povečujejo svoj tržni delež, kot tudi idej start-up podjetij oziroma mladih podjetij, ki s svojim svežim in »out of box« pristopom prodirajo na nova področja. Dve od teh inovacij smo tudi nagradili s posebnim priznanjem, ki mladim podjetjem in posameznikom omogoča lažjo prepoznavnost ter daje izjemno pohvalo za navdih pri razvoju inovacije.

Komisija je predloge ocenjevala glede na inventivno raven, gospodarske rezultate in napovedi ter trajnostni in okoljski vidik in na podlagi zapisanega v prijavah ocenila, da si 9 inovacij zasluži zlato priznanje, 5 srebrno priznanje, 2 bronasto priznanje in 1 zahvalo za prispevek na področju inovativnosti regije. Priznanja in diplome je nagrajencem predal predsednik zbornice Jože Colarič. Štiri najbolje uvrščene inovacije bo GZDBK posredovala na izbor Gospodarske zbornice Slovenije, v okviru katerega se bodo inovatorji potegovali za najvišja priznanja v državi.

Tokratni dan inovativnosti je GZDBK obogatila tudi z dopoldansko predstavitvijo vseh inovacij in predavanjem dr. Igorja Mileka, Podpora inovacijam v MSP iz evropskih okvirnih programov v letih 2018 – 2020 in po letu 2021.

ZLATO PRIZNANJE
HYB, d. o. o., Miniaturni diferencialni senzor tlaka HPSD8000
ISKRA PIO, d. o. o., Mobilni laboratorijski izolator z integrirano multifunkcijsko napravo
KRKA, d. d., Novo mesto, Razvoj filmsko obloženih tablet z etorikoksibom in postopek priprave njegove kristalne oblike I
KRKA, d. d., Novo mesto, Razvoj hitro razgradljive tablete z imatinibom za zdravljenje rakavih obolenj
KRKA, d. d., Novo mesto, Trdna farmacevtska oblika s podaljšanim sproščanjem kombinacije opioidnega agonista in antagonista za zdravljenje bolečine
KRKA, d. d., Novo mesto, Trdna farmacevtska oblika s solubilizirano obliko tadalafila in optimizacija njegove sinteze
STARKMAT, Sebastjan Štarkel, s. p., Active Chair – Stol za zdravo hrbtenico in boljšo koncentracijo
TPV d. o. o., Povsem avtonomen proces varjenja in oskrbovanja delovnega mesta
TPV d. o. o., Integriran zvezni zadrževalnik vrat, delujoč v širokem temperaturnem območju

SREBRNO PRIZNANJE
KRKA, d. d., Novo mesto, Izboljšava procesa izdelave kalcijevega rosuvastatinata
L-TEK, d. o. o., L-Tek FF1605 brezžični senzor
REDEK, d. o. o., Princip zunanjega polnjenja tehnične potapljaške svetilke REDEK tech-3
REM, d. o. o., Požarno odporna večnamenska modularna enota REM
TPV d. o. o., Prilagodljiva varilna celica za samodejno uporovno varjenje matic

BRONASTO PRIZNANJE
M TOM, d. o. o., in Mizarstvo Florjančič, Modularna sedežna garnitura PRIME Plus
PROMIGRA, informacijske tehnologije, d. o. o., 8DReport.com – portal za reševanje problemov v proizvodnih podjetjih

PRIZNANJE
ADIENT, Novo mesto, d. o. o., Aplikacija za nivojsko preverjanje proizvodnih procesov

POSEBNI PRIZNANJI
Na podlagi letošnjega razpisa se je lahko ocenjevalna komisija odločila, da podeli posebno priznanje za izjemno inovacijo malega/mladega podjetja. Malo podjetje je podjetje, ki ima manj kot 50 zaposlenih. Mlado podjetje je novoustanovljeno podjetje, ki je staro manj kot tri leta. Ocenjevalna komisija se je odločila, da podeli dve posebni priznanji za izjemno inovacijo.

Posebno priznanje za izjemno inovacijo mladega podjetja prejme podjetje STARKMAT, Sebastjan Štarkel, s. p., za inovacijo Active Chair – Stol za zdravo hrbtenico in boljšo koncentracijo. Posebno priznanje za izjemno inovacijo malega podjetja prejme podjetje REDEK, d. o. o., za inovacijo Princip zunanjega polnjenja tehnične potapljaške svetilke REDEK tech-3.

V zadnjih letih so na Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine namenili veliko dejavnosti spodbujanju inovacijske kulture v regiji. Hkrati so omogočili širši javnosti predstavitev vseh inovacij, ki so rezultat domačega znanja. Na razpisih Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine so podjetja v enajstih letih prijavila 205 inovacij. V tem obdobju je bilo inovatorjem podeljenih 69 zlatih, 89 srebrnih in 34 bronastih priznanj ter 13 priznanj.

Na Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine z veseljem ugotavljajo, da so po številu prijavljenih inovacij najuspešnejša regija v Sloveniji. Rezultati vlaganj v razvoj ter inovacije so tako odlični kazalniki uspešnosti poslovanja gospodarskih družb dolenjsko-belokranjske regije, kar se kaže tudi v lanskoletnih rezultatih poslovanja regije.

Več informacij

Foto: GZDBK