19. november 2020 - Računovodska hiša Unija se je v minulih dneh uspešno združila z največjim ponudnikom računovodskih in svetovalnih storitev na Hrvaškem – s podjetjem DataLink. Z združevanjem najboljših praks obeh podjetij Unija tako uspešno uresničuje svojo vizijo, da do leta 2022 postane najnaprednejši in obenem najkakovostnejši ponudnik storitev v svojem segmentu v regiji. Skupni letni prihodki skupine Unija se s tem zvišujejo za 2 milijona evrov (na 10 milijonov evro letno), povečalo pa se je tudi število zaposlenih v skupini. Ta odslej zaposluje preko 250 sodelavcev.

Podjetje bo na Hrvaškem tržišču odslej delovalo pod blagovno znamko Data-Link Unija in bo s preko 80 zaposlenimi svojim strankam lahko ponujalo najkakovostnejše storitve iz svojega bogatega nabora. Pridružitev Data-Linka bo obenem pomenila tudi združevanje najboljših praks obeh podjetij in s tem znatno pripomogla k uresničevanju Unijine vizije, da klasično računovodstvo približa potrebam sodobnega časa. 

Izjava g. Mirana Pikovnika (naslovna fotografija), direktorja podjetja Unija Smart Accounting d.o.o.: »Tehnologija danes že omogoča domala popolno avtomatizacijo preprostejših knjigovodskih opravil. Računovodje lahko zdaj več svojega časa in znanja namenijo poglobljenim analizam poslovanja strank in tako prevzemajo svetovalno vlogo. S takim pristopom se bistveno povečuje tudi dodana vrednost Unijinih storitev.«

Korak v tej smeri je Unija napravila že pred dobrim letom, ko je tržišču ponudila svojo storitev Unija Smart Accounting. Ta klasično računovodstvo povezuje z najnaprednejšimi rešitvami s področja informacijske tehnologije in ga dopolnjuje s storitvami Unijinih pravnih, davčnih in finančnih svetovalcev. Pridružitev Data-Linka bo skupini Unija prinesla še dodatno konkurenčno prednost pred ostalimi akterji v regiji. Povezovanje podjetij v celovito mrežo, ki pokriva celotno regijo je del vizije Unije. Tako svojim strankam tako zagotavlja enotno, standardizirano najvišjo kakovost storitev na vseh trgih regije.

V negotovih časih trenutne zdravstvene in posledično gospodarske krize vidimo priložnost v povezovanju velikih investicij in v združevanju znanja in izkušenj. Na Hrvaškem tako skupina Unija pridobiva 65 novih sodelavcev in 6 v Srbiji. Združitev z Data-Linkom Uniji prinaša tudi nove prihodke. Pričakujemo, da se bodo na letni ravni povišali za 2 milijona evrov (1,8 milijona evrov na Hrvaškem in 0,2 milijona evrov v Srbiji), kar Unijo tudi v tem pogledu še dodatno utrjuje na mestu največje računovodske hiše v regiji.

Z enakimi cilji smo podobno združitev pred mesecem dni izvedli tudi v Severni Makedoniji. Unija je tam moči združila s podjetjem Marand Consultants, enim največjih podjetij v segmentu računovodstva na tamkajšnjem trgu, ki deluje že 15 let. Čeprav je Unija v Severni Makedoniji prisotna šele tri leta, verjamemo, da bomo skupaj z novimi zaposlenimi ter njihovimi izkušnjami in znanjem znali izkoristiti potencial za rast in razvoj, ki ga makedonski trg ponuja. Združitev nam je prinesla tudi 70 novih strank in s tem nove izzive. V Uniji smo nanje dobro pripravljeni.

www.unija.com


Nazaj