25. oktober 2019 - V Združenju Manager že vrsto let opozarjamo na potrebe po stabilnosti in predvidljivosti poslovnega okolja ter na dobro korporativno upravljanje. Enako velja za podjetja, v katerih ima država pomemben lastniški delež: prvi merili morata biti kompetence in znanje. Sinočnja poteza nadzornega sveta Petrola nas je potegnila nazaj v čase in okolje, kjer ne štejejo rezultati in moč argumentov, temveč argument moči. Zavedati se moramo, da bo Slovenija uspešna, če bomo imeli uspešne gospodarske družbe. Kaže pa, da to ni prioriteta vseh. Na koncu bodo to plačali državljani s slabšim življenjskim standardom.

Petrol je bil zgled uspešnega poslovanja, ki jih v naši družbi potrebujemo čim več, zato je sinočnja poteza toliko bolj nerazumljiva. Tudi zato ker gre za največje slovensko podjetje in pretresi v vodstvu takšnega podjetja nimajo učinka zgolj na podjetje, temveč na širšo družbo in stanje duha v njej. Z menjavo uspešnega vodstva so namreč akterji sporočili, da so na prvem mestu parcialni interesi, ne pa dobrobit največjega slovenskega podjetja in s tem skrb za več kot 5.000 zaposlenih.

Ob odstavljanju take ekipe, pa čeprav uradno sporazumno, se pravzaprav sporoča družbi, da managerje, ki podjetje povedejo v rast in imajo ambiciozne načrte, v Sloveniji odstavimo. Koliko ljudi si bo v takšnem okolju še drznilo imeti ambicije in podjetje pogumno povesti na nove trge? Davek nespoštovanja vrednot rasti, ustvarjalnosti in ambicioznosti bomo tako ali drugače plačali vsi državljani.

Država je v Petrolu pomemben lastnik in od nje imamo pravico pričakovati odgovorno lastništvo, zato zanikanju, da pri kadrovskih rošadah nima nič zraven, za zdaj ne gre verjeti. Odgovorno lastništvo pa presega razmislek zgolj o interesih in zadržkih posameznih lastnikov do ambiciozne in potrjene strategije, temveč pogojuje skrb tudi za druge deležnike: zaposlene, dobavitelje in nenazadnje, kupce, ki podjetju omogočajo zaslužek in rast.

Zato smo razočarani nad sinočnjim razpletom dogodkov. Pred imenovanjem Tomaža Berločnika za managerja leta smo temeljito pregledali poslovanje Petrola z zunanjimi analitskimi družbami za vsa leta njegovega vodenja nazaj, zato smo trdno prepričani, da mu ni moč oporekati dobrega dela ali neprave vizije oziroma strategije.

Globalni tržni potencial pametnih mest, na katere se je usmeril Petrol, po nekaterih ocenah znaša 1,5 bilijarde ameriških dolarjev. To je primerljivo z vrednostjo 12. največjega BDP na svetu. S preobrazbo iz naftnega trgovca v energetsko podjetje je Petrol začel zajemati ta tržni potencial: čisti prihodki od prodaje so se v osmih letih podvojili. Leto 2018 je bilo celo najboljše poslovno leto v zgodovini Petrola, saj je imela skupina 5,4 milijarde evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 20 odstotkov več kot leto prej, za 13 odstotkov višji čisti poslovni izid, in sicer v višini 91,8 milijona evrov, EBITDA je bila 171,5 milijona evrov, dodana vrednost na zaposlenega pa 63.800 evrov, kar je 43 odstotkov več od povprečja slovenskega gospodarstva.


Nazaj